เว็บที่เกี่ยวข้อง: สหรัฐ

การชดเชยปัญหาการใช้งานเว็บในวันที่ 25 พย.


เราทราบดีว่ามีผู้ขายหลายท่าน ได้รับผลกระทบจากปัญหาการเข้าใช้งานเว็บไซต์อีเบย์เมื่อวันพุธที่ผ่านมา และเราต้องขออภัยอย่างสูงสำหรับความขัดข้องที่เกิดขึ้น และโปรดทราบว่าผู้ขายที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครอง – โดยที่คุณไม่ต้องดำเนินการใดๆ

ปัญหาที่เกิดขึ้นและได้ถูกแก้ไขไปแล้วนี้ เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนโดเมน และกระทบกับขั้นตอนภายในแพลตฟอร์มของอีเบย์ ขณะนี้เราได้เร่งดำเนินการชดเชยให้แก่ผู้ขาย ดังนี้

:
 • เราจะคืนค่าธรรมเนียมรายการสินค้าที่ถูกตั้งเวลาให้สิ้นสุดลงตั้งแต่เวลา 20.20 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน จนถึงเวลา 1.45 น.ของวันที่ 26 พฤศจิกายน ตามเวลาประเทศไทยโดยการคืนค่าธรรมเนียมนี้จะมีผลกับ:
  • รายการสินค้าแบบประมูลที่จบในช่วงเวลาดังกล่าว (เว้นแต่ที่มีการขายไปด้วยราคาตามที่ตั้งเป็น Buy It Now)
  • รายการสินค้าแบบราคาตายตัวที่จบลงในช่วงเวลาดังกล่าวโดยที่ไม่มีการขายออกไปได้ (เว้นรายการที่ลงเป็นระยะเวลา 30 วัน และรายการสินค้าแบบ Good 'Til Cancelled).
  ทั้งนี้ เราจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีผู้ขาย ในรอบบิลหน้า
 • ข้อบกพร่อง (defect) ที่เกิดขึ้น และเราสามารถระบุได้ว่าเป็นผลมาจากข้อขัดข้องนี้ จะถูกลบออก และไม่ส่งผลต่อการประเมินมาตรฐานผลการดำเนินงานของคุณ:
  • เคสที่ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า'Item Not Received' และต้องการมีคืนเงิน ซึ่งเราระบุได้ว่าเป็นผลมาจากปัญหาที่เกิดขึ้น จะไม่ถูกนำมาคำนวณผลการดำเนินงานของคุณ
  • การซื้อขายที่คุณยกเลิกเนื่องจากเหตุการณ์นี้ ก็จะไม่ส่งผลต่อระดับผลการดำเนินงายของคุณ
  • สำหรับผู้ขายระดับ Top Rated Sellers: หากปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้คุณไม่สามารถอัพโหลดข้อมูล tracking ขึ้นบนอีเบย์ได้ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ จะไม่ส่งผลต่อ สถานะ top-rated และ ส่วนลดสำหรับ Top-Rated Plus ของคุณ
เราเข้าใจดีว่าปัญหาเช่นนี้ ส่งผลกระทบต่อการทำธุรกิจ และเราต้องขออภัยอย่างสูงสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้น


ขอบคุณ ที่เป็นส่วนหนึ่งของอีเบย์

ขอแสดงความนับถือ
Steve Boehm
Senior Vice President
Global Customer Experience