เว็บที่เกี่ยวข้อง: สหรัฐ | อังกฤษ | เยอรมัน

พรีวิว Seller Dashboard ใหม่

เมื่อเดือนกันยายน เราได้แจ้งให้คุณทราบแล้ว ว่าในเดือนกุมภาพันธ์ 2016 จะมีการปรับเปลี่ยนการประเมินมาตรฐานผู้ขาย ในวันที่ 6 พฤศจิกายน เราจะให้คุณได้พรีวิว Seller Dashboard ใหม่ ที่จะแสดงให้คุณเห็นผลการดำเนินงานของตน หากประเมินด้วยมาตรฐานใหม่ ทั้งในไซต์ US UK และ DE รวมถึงใน โปรแกรม Global ด้วย 
Dashboard จะแสดงรายละเอียดต่อไปนี้ โดยแสดงเหมือนการประเมินด้วยมาตรฐานใหม่ 
 
- อัตรา defect rate
- เคสที่ผิดลงโดยผู้ขายไม่ได้แก้ไข 
- จำนวนการขาย และยอดขาย
- อัตราการส่งสินค้าล่าช้า 
 
หวังว่าคุณจะชอบ Seller Dashboard ใหม่นี้นะคะ 
 
ทีมงานอีเบย์