เว็บที่เกี่ยวข้อง:

อบรมอีเบย์สำหรับสมาชิกกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม


การฝึกอบรมอีเบย์ภาคปฏิบัติ ลงมือขายจริง ครั้งที่ 10 สำหรับสมาชิกกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ที่สถาบันราชภัฏสวนดุสิต กทม.
วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2553 และ 30 มกราคม 2553

เนื้อหาโดยสังเขป
แนะนำบริการอีเบย์ กฏ กติกา และการใช้งานอีเบย์
เรียนรู้ขั้นตอนการใช้บริการอีเบย์ ตั้งแต่เริ่มเปิดบัญชี
การเปิดบัญชีและใช้บริการเพย์พาล
ทดลองขายสินค้าจริงบนเพย์พาล
เรียนรู้ขั้นตอนการส่งสินค้าไปต่างประเทศ

หมายเหตุ
ผู้เข้าร่วมสัมมนาภาคปฎิบัติ ต้องเป็นสมาชิกกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเท่านั้น
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ ที่นี่