เว็บที่เกี่ยวข้อง: เยอรมัน

อัพเดทการนัดหยุดงานของ Deutsche Post DHL

 เรียนผู้ขาย
การนัดหยุดงานของพนักงาน Deutsche Post DHL ในเยอรมนีได้สิ้นสุดลงเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 7 กรกฏาคม 2015 โดยที่ทุกฝ่ายสามารถตกลงกันได้ด้วยดี และทาง German Post DHL กำลังเร่งดำเนินการเคลียร์จดหมายและพัสดุที่ตกค้างให้เร็วที่สุด แต่ในบางพื้นที่ อาจจะต้องใช้เวลาอีก 2-3 วัน ในการจัดส่งไปถึงมือผู้รับ 
 
คำแนะนำสำหรับผู้ขาย
- ใช้บริการส่งสินค้าแบบมี tracking และแจ้งเลข tracking นั้น ทั้งในระบบของอีเบย์และแจ้งให้ผู้ซื้อทราบ
- หากคุณส่งสินค้าโดยใช้ German Post / DHL อาจแจ้งเลขนั้นให้ผู้ซื้อและแนะนำให้ผู้ซื้อติดตามสถานะการส่งสินค้า หรือตรวจสอบกับไปรษณีย์เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม 
 
การคุ้มครองผู้ขาย: คุ้มครองผู้ขายอีเบย์ทั้งหมดที่ส่งสินค้าโดย German Post, DHL และได้รับผลกระทบจากการนัดหยุดงานดังกล่าว ข้อบกพร่อง (defect ) ที่เกิดจากการนัดหยุดงาน และเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน จะไม่นำมาพิจารณาในการคำนวณผลการดำเนินงานของคุณ ข้อบกพร่องที่เกิดจากการนัดหยุดงานจะถูกลบออกโดยอัตโนมัติและไม่นับในการคำนวณผลการดำเนินงานประจำเดือนกรกฏาคม 2015

แปลจากข้อความต้นฉบับ http://news.ebay.de/globalnews/item/show/1981