เว็บที่เกี่ยวข้อง: สหรัฐ | อังกฤษ

ลดอันดับในหน้าผลการค้นหา หากผู้ขายลงประกาศซ้ำซ้อน

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้อีเบย์เป็นตลาดออนไลน์ทีปลอดภัย สะดวก และเปิดโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ขายทุกคนจากทั่วโลก อีเบย์จึงได้ออกนโยบายต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว และหากพบว่ามีรายการสินค้าบางรายการ ที่ให้ข้อมูลที่ผิดพลาด หรือก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรมกับผู้ขายคนอื่นๆ เราจะมีมาตรการดำเนินการกับรายการสินค้าเหล่านั้น ดังนั้น เราจึงจะได้ลดอันดับการแสดงผลรายการสินค้าในหน้าผลการค้นหา หากผู้ขายเจ้าของรายการสินค้า ทำผิดนโยบายการห้ามลงประกาศขายซ้ำซ้อน (duplicated listing policy) ซึ่งเป็นมาตรการเพิ่มเติมจากมาตรการเดิมที่เราได้ดำเนินการต่อรายการสินค้าซ้ำซ้อนอยู่แล้ว

ตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้ รายการสินค้าของผู้ขายที่ลงประกาศขายซ้ำซ้อนจะถูกลดอันดับลงในหน้าผลการค้นหาแบบ Best Match หากผู้ขายฝ่าฝืนนโยบายการห้ามลงประกาศขายสินค้าซ้ำซ้อน รายการสินค้าทั้งหมดของผู้ขายคนนั้นจะถูกลดอันดับในหน้าผลการค้นหา ซึ่งจะรวมถึงรายการสินค้าจากบัญชีที่โยงกันด้วย จนกว่าจะมีการลบรายการสินค้าที่ซ้ำซ้อนนั้นออก

รายการสินค้าที่ซ้ำซ้อน หมายถึงรายการสินค้าที่มีรายละเอียดไม่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน หรือเหมือนกัน ดังตัวอย่างด้านล่างนี้

duplicated listings

ผู้ขายกรุณาตรวจสอบรายการสินค้า และดูให้แน่ใจว่าไม่ได้ฝ่าฝืนนโยบายการห้ามลงขายสินค้าซ้ำซ้อน โดย:

  • รายการขาย Fixed Price คุณไม่สามารถลงประกาศขายแบบ Fixed Price มากกว่า 1 รายการ หากสินค้านั้นเหมือนกันทุกประกาศ นอกจากนั้น คุณยังไม่สามารถลงขายแบบ fixed price หรือแบบประมูลโดยเพิ่มตัวเลือก Buy It Now หากสินค้านั้นเหมือนกันทุกประการ
  • ประกาศขายแบบประมูล: ในบัญชีผู้ขายเดียวกัน คุณสามารถลงประกาศขายแบบประมูลเมื่อสินค้านั้นเหมือนกันทุกประกาศได้ แต่จะมีรายการที่ยังไม่มีการประมูลขึ้นบนอีเบย์แค่ทีละรายการเท่านั้น และไม่สามารถลงขายประมูลแบบไม่ใช้ Buy It Now และ แบบประมูลโดยที่ใช้ตัวเลือก Buy It Now พร้อมกันได้ หากสินค้านั้นเหมือนกันทุกประการ
  • การลงขายแบบมีตัวแปร (Multi-variations): คุณไม่สามารถลงขายรายการที่มีตัวแปรเหมือนกันทุกประการซ้ำกันได้
  • บนเว็บไซต์อีเบย์ประเทศอื่น: คุณสามารถลงขายสินค้าที่มีรายละเอียดเหมือนกันในเว็บไซต์ต่างประเทศกันได้ ตราบใดที่ตัวเลือกการส่งสินค้าระหว่างประเทศไม่ส่งผลให้มีการแสดงผลรายการสินค้าทีเหมือนกันในประเทศเดียวกัน

ดูนโยบายการห้ามลงขายสินค้าซ้ำซ้อนเพื่อทำความเข้าใจว่านโยบายนี้มีผลต่อรายการสินค้าในหลายๆ สถานการณ์อย่างไร โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นกับรายการขายจากต่างบัญชีกัน และโปรดทราบว่ามีข้อยกเว้นบางประการในหมวด Consumer Electronics และ Motors Vehicles Parts and Accessories

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม อ่านนโยบายบนไซต์ US ซึ่งได้แก่

eBay's duplicate listing
site interference policy
search manipulation policy