เว็บที่เกี่ยวข้อง: สหรัฐ | ไทย

หมายเลขโทรศัพท์สำรองเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่อีเบย์

เรียนท่านผู้ขาย 

จากกรณีที่สายด่วนสำหรับติดต่อเจ้าหน้าที่ Customer Service ของอีเบย์ ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว อันเนื่องมาจากสายเคเบิลใต้น้ำในต่างประเทศได้รับความเสียหายจากพายุนั้น ทางอีเบย์และผู้ให้บริการสายโทรศัพท์ ได้เร่งมือแก้ไขอย่างเต็มที่ แต่เนื่องจากสภาพภูมิอากาศ จึงทำให้การซ่อมแซมสายเคเบิลดังกล่าวล่าช้าออกไปจากเดิม  

ในระหว่างนี้ ผู้ขายที่ต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ของอีเบย์ ยังสามารถติดต่อผ่านทาง Live Chat ได้ตามปกติ โดยเข้าไปที่ ส่วน Help& Contact ที่หน้า http://www.ebay.com.sg/  

ทั้งนี้ หากท่านมีความประสงค์จะติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านทางโทรศัพท์ ท่านสามารถติดต่อได้ผ่านทางหมายเลข + 862128911623  ซึ่งจะมีอัตราค่าบริการการโทรออกต่างประเทศไปยังประเทศจีน 

เราคาดว่าสายด่วน 001 800 441 8105 จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติในช่วงประมาณ วันที่ 19 ธันวาคม 2557 และจะมีการอัพเดทความคืบหน้าให้ท่านทราบต่อไป 

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ 

ทีมงานอีเบย์ประเทศไทย