เว็บที่เกี่ยวข้อง: สหรัฐ | ไทย

สายด่วน customer service ใช้การไม่ได้ชั่วคราว

 เรียนท่านผู้ใช้งาน 

เนื่องจากขณะนี้สายด่วนสำหรับติดต่อเจ้าหน้า Customer Service ของอีเบย์ ไม่สามารถใช้การได้ชั่วคราว และทางเรากำลังเร่งดำเนินการแก้ไข

หากผู้ขายท่านใดมีความประสงค์จะติดต่อเจ้าหน้าที่ customer service ของอีเบย์ ท่านสามารถใช้งาน Live Chat ได้ตามปกติ

ช่องทางติดต่อเจ้าหน้าที่อีเบย์ http://export.ebay.co.th/sellinformation/news2011/3996.html

ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ 

ทีมงานอีเบย์ประเทศไทย