เว็บที่เกี่ยวข้อง: สหรัฐ | ไทย

ติดต่อเราเร็วขึ้น ด้วย Live Chat

 เรียนท่านผู้ขาย

เนื่องจากมีผู้ขายจำนวนมาก ติดต่อเข้ามาที่ศูนย์บริการลูกค้าอีเบย์ เราจึงได้เปิดศูนย์บริการลูกค้าอีเบย์สำหรับผู้ขายจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจติดต่อจากผู้ใช้งานในไทยเป็นอย่างดี 

ผู้ติดต่อ สามารถเข้าใช้บริการได้โดยผ่านลิงค์ Help & Contact ที่อยู่มุมขวาบนของหน้า www.ebay.com.sg เพื่อเลือกหัวข้อที่เกี่ยวข้องและติดต่อเจ้าหน้าที่ของอีเบย์ โดยคุณสามารถเลือกติดต่อได้ 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้ 

โทรศัพท์: เป็นหมายเลขโทรฟรีจากโทรศัพท์พื้นฐานในประเทศไทย ให้บริการในวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 9.00 - 17.00 น. 

อีเมล: 

Live Chat: เป็นการพิมพ์แชทสนทนากับเจ้าหน้าที่ของอีเบย์ ให้บริการในวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 9.00 - 17.00 น. 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากช่องทางการติดต่อผ่านโทรศัพท์ และ อีเมลนั้น เป็นช่องทางที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก จึงอาจทำให้ผู้ขายต้องรอนาน และไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่ออีเบย์เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน  เราจึงขอแนะนำให้ท่านเลือก Live Chat ในการติดต่อ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่จำนวนมาก สามารถตรวจสอบและเสนอแนวทางแก้ไขให้กับผู้ขายได้ในทันที โดยที่ไม่ต้องรอคิวนาน 

ขอขอบคุณผู้ขายทุกท่านที่ให้ความเห็นในการปรับปรุงการดำเนินงานของเรา และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ช่องทางติดต่อดังกล่าว จะช่วยให้ผู้ขายแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เกิด ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

ดูวิธีการติดต่อเจ้าหน้าที่ 

นอกจากนั้น หากผู้ขายใหม่ท่านใด ต้องการคำแนะนำในการลงขายสินค้า สามารถติดต่อสายด่วนสำหรับผู้ขาย *(Educational Helpline) ที่หมายเลข 02-106-6550 ในวันจัน่ทร์ - ศุกร์  9.00 - 17.00 น. ได้เช่นเดียวกัน

* Educational Helpline สามารถให้คำแนะนำเบื้องต้นในการลงขายสินค้า และแนะนำช่องทางการแก้ปัญหาทั่วไปให้แก่ผู้ขาย แต่ไม่สามารถตรวจสอบรายละเอียดของบัญชี หรือแก่ไขปัญหาที่เกี่ยวกับบัญชีผู้ขาย หรือปัญหาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายได้