เว็บที่เกี่ยวข้อง: สหรัฐ | อังกฤษ

ปรับระยะเวลาการเปิดเคสบน PayPal

 ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายนเป็นต้นไป ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของ PayPal ฉบับแก้ไขปรับปรุงล่าสุดจะมีผลใช้งาน ซึ่งจะส่งผลต่อทั้งผู้ซื้อและผู้ขายบนอีเบย์ที่ใช้งาน PayPal 
 
เพื่อให้นโยบายคุ้มครองการซื้อขายสอดคล้องกับบริการบัตรเครดิต PayPal เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อจากสหรัฐ สามารถร้องเรียนกรณีไม่ได้รับสินค้าหรือสินค้าไม่ตรงตามคำบรรยายได้ใน 180 วันหลังจากการชำระเงิน อย่างไรก็ตาม การอัพเดทนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาที่ผู้ซื้อจะสามารถเปิดเคสร้องเรียนได้บนอีเบย์ ซึ่งยังคงเป็น 30 วันเช่นเดิม 
 

แปลข้อความจาก: http://announcements.ebay.com/2014/11/paypal-purchase-protection-window-will-be-extended-to-180-days-starting-november-18/