เว็บที่เกี่ยวข้อง: ไทย

ปรับปรุงระบบ customer support วันที่ 6 พย.

 เรียนท่านผู่้ขาย

เนื่องจากเราจะมีการปรับปรุงระบบ Customer Support ของอีเบย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงประมาณ 13.00-14.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤศจิกายน 2557

ในระหว่างการปรับปรุงดังกล่าว ท่านผุ้ขายจะไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ customer support ของเราผ่านช่องทาง Chat และโทรศัพท์ได้ แต่ท่านจะยังคงส่งอีเมลถึงเราได้ตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
อีเบย์