เว็บที่เกี่ยวข้อง: สหรัฐ

ปรับ Max Cap สำหรับค่า Final Value Fee สำหรับผู้ขายที่ไม่มีหน้าร้าน

อัพเดทต่อไปนี้จะมีผลในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2014
  • ปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมผู้ขายที่ม่ได้เปิดร้านอีเบย์ โดยค่าธรรมเนียม Final Value Feeสูงสุด สำหรับผู้ขายที่ไม่ได้เปิดร้านอีเบย์สโตร์จะต้องชำระเมื่อขายสินค้าแต่ละชิ้นได้ จะปรับจาก 250 เหรียญ เป็น 750 เหรียญ ซึ่งจะมีผลต่อสินค้าที่ขายไปในราคาเกิน 2500 เหรียญเท่านั้น (หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมสูงสุดสำหรับผู้ขายที่มีหน้าร้านอีเบย์สโตร์ ยังคงเป้น 250 เหรียญเท่าเดิม)
  • อัเบย์จะอัพเดทฟีเจอร์การลงขายซ้ำอัตโนมัติ ซึ่งมีผลกับผู้ขายบางคน ดังต่อไปนี้ 
  1. ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายนเป็นต้นไป รายการสินค้าที่มีการใช้ฟีเจอร์ลงขายอัตโนมัติสำหรับผู้ขายบางคนจะนับรวมเข้ากับจำนวนสินค้าที่ผู้ขายสามารถลงขายได้ในแต่ละเดือน เมื่อมีการใช้หมดแล้ว หากรายการที่ลงขายซ้ำ ไม่มีคุณสมบัติที่จะได้ลงขายฟรี จะมีค่าธรรมเนียมลงขาย 30 เซ็นต์ต่อรายการ 
  2. ในช่วงปลายปีนี้ การลงขายสินค้าซ้ำโดยอัตโนมัติจะไม่สามารถใช้ได้กับการลงขายในระยะเวลา 1 และ 3 วัน 
  3. ขณะนี้ ฟีเจอร์การลงขายซ้ำจะลงขายสินค้าที่ขายไม่ได้ 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกยนเป็นต้นไป หากคุณใช้ฟีเจอร์นี้ รายการสินค้าของคุณจะมีการลงขายซ้ำ 2 ครั้ง (ผู้ขายจะได้รับเครดิตเงิน ไม่ว่าจะในจำนวนสินค้าที่ได้รับอนุญาตให้ขายหรือในอินวอยซ์ โดยจะคืนค่าธรรมเนียม insertion fee สำหรับรายการสินค้าที่ลงขายซ้ำ ที่มีการเลือกฟีเจอร์การลงขายซ้ำก่อนวันที่ 6 พฤศจิกายน (ยังคงมีนโยบายการลงขายซ้ำด้วยตนเอง
  4. เมื่อลงขายสินค้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก หรือไม่เลือกตัวเลือกการลงขายซ้ำ ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการแบบไหน 
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมโดยละเอียดได้ที่ http://announcements.ebay.com/2014/10/sellers-update-to-maximum-final-value-fee-and-automatic-relist-feature/