เว็บที่เกี่ยวข้อง:

อัพเดทกรณีนัดหยุดงานของพนักงานไปรษณีย์ออสเตรเลีย

การไปรษณีย์ออสเตรเลียได้แจ้งให้ eBay ทราบเช้าวันนี้ว่าคณะกรรมการไตรภาคีของออสเตรเลียได้ยุติการประท้วงหยุดงานอย่างต่อเนื่องของ สหภาพการสื่อสาร การไฟฟ้าและการประปา (CEPU) และสมาชิกของ CEPUจะได้รับแจ้งให้ยกเลิกการหยุดงานประท้วงในครั้งนี้