เว็บที่เกี่ยวข้อง: ออสเตรีย

อัปเดตข้อพิพาทของพนักงานไปรษณีย์ออสเตรเลีย: การหยุดงานวันที่ 22 ธันวาคม

สหภาพการสื่อสารการไฟฟ้าและการประปา (CEPU) ได้ประกาศหยุดงานตั้งแต่วันพรุ่งนี้ วันที่ 22 ธันวาคม อย่างไรก็ตามไปรษณีย์ออสเตรเลียได้ประกาศว่ามีการคาดการณ์ว่า75% แรงงาน 75ของพนักงาน% จะไม่หยุดงานและได้มีการวางแผนรับมือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อลดปัญหาการหยุดชะงัก

ด้วยการให้ความสำคัญต่อเนื่องจากงานบริการไปรษณีย์แก่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในระหว่างเทศกาลซื้อสินค้าคริสต์มาสมีความสำคัญอย่างยิ่ง eBay ขอแนะนำให้ผู้ซื้อและผู้ขายดำเนินการดังต่อไปนี้:

ผู้ซื้อ

 • 1.  ชำระเงินให้แก่ผู้ขายทันทีที่ทำการสั่งซื้อ นี่จะช่วยให้ผู้ขายส่งสินค้าได้เร็วขึ้น
 • 2.  พิจารณาใช้บริการจัดส่งสินค้าหรือตัวเลือกการส่งแบบอื่นซึ่งเสนอโดยผู้ขายซึ่งผุ้ขายเสนอไว้
 • 3.  สื่อสารกับผู้ซื้อและพิจารณาความเป็นไปได้ในความล่าช้าที่เหนือการควบคุมที่อาจเกิดขึ้น
 • 4.  พิจารณาถึงผลตอบรับหรือการจัดอันดับผู้ขายที่มีการลงรายละเอียดที่ท่านได้ให้ไว้กับสินค้าที่ได้รับอย่างระมัดระวัง

ผู้ขาย

 • 1. จัดส่งสินค้าที่ขายได้ทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดหวังของผู้ซื้อซึ่งต้องการได้รับสินค้าที่สั่งซื้อก่อนคริสต์มาส
 • 2. สื่อสารกับผู้ซื้อ เพื่อแจ้ง
  1. ทันทีที่ท่านได้จัดส่งสินค้า
  2. ให้ทราบว่าการหยุดงานอาจทำให้การจัดส่งล่าช้า
 • 3. พิจารณาลดราคา 10% ให้แก่สมาชิกของ eBay ที่กำลังได้รับข้อเสนอจาก Interparcelสำหรับการบริการจัดส่งสินค้าในประเทศและต่างประเทศ โดยการบริการเหล่านี้จะไม่ได้รับผลกระทบจากการประท้วงหยุดงาน

eBay ดำเนินการอย่างไร?

eBay จะติดตามการพัฒนาเพิ่มเติมและประสานงานกับไปรษณีย์ออสเตรเลียเพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้รับแจ้งหากมีการเคลื่อนไหวใดซึ่งอาจกระทบต่อการซื้อหรือขายในทันทีที่เป็นไปได้ และเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว eBay ได้ส่งจดหมายหลายฉบับมีเนื้อความดังต่อไปนี้ไปยังไปรษณีย์ออสเตรเลียและกระทรวงการปกครองที่เกี่ยวข้อง มีใจควมดังนี้:

เรียน Ministeท่านรัฐมนตรีr,

ข้าพเจ้าร่างจดหมายนี้ในนามผู้ขาย eBay หลายพันคนเพื่อแสดงการให้ความสำคัญในการพิจารณาความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของการหยุดงานเพื่อเสนอข้อเรียกร้องต่อประเทศ ณ ไปรษณีย์ออสเตรเลีย

ผู้ขายจำนวนมากกว่า 52,700 คนในออสเตรเลียผู้ ซึ่งมีแหล่งรายได้หลักและรองมาจากการขายใน eBay.com.au (จากการสำรวจของ ACNielsen มิถุนายน ค.ศ. 2006)  สิ่งสำคัญปัจจัยที่สำคัญในการทำธุรกิจของผู้ขายขึ้นอยู่กับไปรษณีย์ออสเตรเลียเป็นหลักในการจัดส่งสินค้าและได้รับการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลว่าเรา้เกรงว่าการหยุดงานของที่ทำการไปรษณีย์จะเป็นสาเหตุของความยุ่งยากขนาดใหญ่ในเวลาที่จัดให้ได้น้อยที่สุด   อย่างมาก และเกิดขึ้นในช่วงที่มีการส่งสินค้า้ต้องเป็นไปอย่างเร่งด่วน

ผู้ขายเหล่านี้บอกแจ้งให้เรา่ทราบว่าโดยปกติแล้วคริสต์มาสเป็นการอธิบายถึงส่วนที่สำคัญที่สุดของการขายประจำปีและไม่ว่าสภาวะธุรกิจจะเป็นเช่นไรไม่คำนึงถึงสภาวะทางธุรกิจที่ยากลำบาก, พวกเขาผู้ขายประสบความสำเร็จในการสร้างธุรกิจให้เติบโตและลงทุนเพื่อความเติบโตในอนาคต อุปสรรคใดๆ ที่มีต่อพวกเขาในการจัดส่งสินค้าอาจสร้างความไม่เชื่อมั่นต่อรัฐบาลในสร้างการเติบโตความก้าวหน้าและส่วนที่สำคัญทางเศรษฐกิจให้เพิ่มขึ้น  

ขณะที่ข้าพเจ้ามีความเข้าใจว่าประเด็นนั้นซับซ้อนและยากที่จะควบคุมได้ ในการพิจารณาเมื่อพิจารณาถึงกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กซึ่งเป็นผู้เคราะห์ร้ายผู้บริสุทธิ์ของความขัดแย้งนี้จะได้รับผลกระทบสำคัญอย่างยิ่งจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนี้ ข้าพเจ้าขอให้ท่านสนับสนุนทั้งให้ไปรษณีย์ออสเตรเลียและและสหภาพการสื่อสารการไฟฟ้าและการประปาเพื่อให้ได้พิจารณาหาข้อยุติที่เจรจากันได้และนำความขัดแย้งนี้ไปสู่การยุติโดยไว นี้โดยเีร็ว

ขอแสดงความนับถือ,
ทีมงาน eBay