เว็บที่เกี่ยวข้อง:

รายการหนังสือ, เพลง, หนังและดีวีดี และวีดีโอเกม ในราคา 5 เซนต์—มีจำหน่ายจนถึงวันที่ 30 มีนาคม ค.ศ. 2010

ข่าวดีสำหรับผู้ขายสินค้าเหล่านี้:  เราขยายเวลาข้อเสนอพิเศษสำหรับสินค้าราคาตายตัว(Fixed Price)ที่แปะขายและมีรายละเอียดสินค้า (ข้อมูลสินค้าที่กรอกไว้ล่วงหน้า) จนถึงวันที่ 30 ค.ศ. 2010:
  • แปะขายสินค้าราคาตายตัวในราคา ค่าธรรมเนียมการแปะขาย 5 เซนต์ (ไม่รวมที่เกี่ยวข้องกับวีดีโอเกม)
  • รับการอัพเกรดคำบรรยายใต้(Subtitle)ภาพยนตร์ฟรีในราคาตายตัวและรายการสินค้าประมูล
เก็บไว้ในรายการข้อเสนอหมดอายุวันที่ 30 มีนาคม
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง