เว็บที่เกี่ยวข้อง: เยอรมัน

งานบำรุงรักษาทุกประจำสัปดาห์ ในทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 10:00 น.

เราจะทำการบำรุงรักษาระบบบนหน้าอีเบย์ภาษาเยอรมันเป็นปกติทุกๆ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 10:00 น.
ดังนั้น ในระหว่างงานบำรุงรักษาดังกล่าว อาจทำให้บางฟังก์ชั่นหรือบางหน้าจะไม่สามารถใช้ได้หรือใช้งานได้ช้ามาก

หมายเหตุทั่วไปสำหรับผู้ค้าปลีก:
เพื่อให้การขายสินค้าเป็นไปอย่างราบรื่น เราขอแนะนำไม่ให้ยกเลิกหรือยุติข้อเสนอใดๆ ในวันศุกร์ในช่วงเวลาของงานบำรุงรักษาดังกล่าวข้างต้น