เว็บที่เกี่ยวข้อง: สหรัฐ

การวางจำหน่าย iPhone 6 และ iPhone 6 Plus

iPhone 6 และ iPhone 6 Plus กำลังจะมีวางจำหน่ายในเร็วๆ นี้ ผู้ขายที่ต้องการลงขายสินค้าทั้ง 2 รุ่นในอีเบย์ จำต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ด้านล่าง เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการในการซื้อและให้บริการที่ดีเยียม 

การลงขาย iPhone 6 และ iPhone 6 Plus ก่อนการวางขาย (Presales) 
ผู้ขายที่ดำเนินการตามนโยบายการจำหน่ายสินค้าล่วงหน้าของอีเบย์ จะสามารถลงขาย iPhone รุ่นล่าสุดดังกล่าวบนอีเบย์ได้ 30 วันก่อนการวางจำหน่าย และ
  • ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการสามารถลงขายได้ไม่จำกัดจำนวนต่อสัปดาห์
  • ผู้ขาย Top-rated จะสามารถลงขายได้ไม่เกิน 25 ชิ้นต่อสัปดาห์
  • ผู้ขายที่มีผลการดำเนินงานตามมาตรฐานของอีเบย์ จะลงขายได้ 2 ชิ้นต่อสัปดาห์
  • ผู้ขายที่ยืนยันตัวตนแล้ว จะสามารถลงขายได้ 1 ชิ้น ต่อสัปดาห์

การลงขาย iPhone 6 และ iPhone 6 Plus หลังการเปิดวางจำหน่ายเป็นทางการ 
เมื่อมีการวางจำหน่าย iPhone ทั้งสองรุ่นในท้องตลาดแล้ว ผู้ขายส่วนใหญ่จะสามารถลงขายได้ โดยมีข้อจำกัดบางประการ 

  • ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการสามารถลงขายได้ไม่จำกัดจำนวนต่อสัปดาห์
  • ผู้ขาย Top-rated สามารถลงขายได้ไม่จำกัดจำนวนต่อสัปดาห์
  • ผู้ขายที่มีผลการดำเนินงานตามมาตรฐานของอีเบย์ จะลงขายได้ 8 ชิ้นต่อสัปดาห์
  • ผู้ขายที่ยืนยันตัวตนแล้ว จะสามารถลงขายได้ 5 ชิ้น ต่อสัปดาห์
  • ผู้ขายที่ไม่ได้ยืนยันตัวตน จะลงขายได้ 3 ชิ้นต่อสัปดาห์

ผู้ขายที่ไม่มีผลการดำเนินงานตามมาตรฐานของอีเบย์ จะไม่สามารถลงขายโทรศัพท์ทั้ง 2 รุ่นนี้ได้ ทั้งก่อนและหลังการวางจำหน่าย 

การจำหน่าย domain name และ email address ที่เกี่ยวข้องกับ iPhone 6
ผู้ขายที่ลงขายโดเมนเนมหรืออีเมลที่เกี่ยวข้องกับ iPhone 6 บนอีเบย์ ทั้งก่อนและหลังการขาย สามารถลงได้ 4 รายการ ต่อสัปดาห์ และต้องอยู่ในหมวด Businesses & Websites for Sale  เท่านั้น
ทำตามคำแนะนำในการขาย iPhone 6 และ iPhone 6 Plus และสินค้าอื่นบนอีเบย์ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงขายด้วยอุปกรณ์มือถือ และปรับปรุงการขายให้เหมาะกับผู้ซื้อที่ซื้อผ่านมือถือ