เว็บที่เกี่ยวข้อง: สหรัฐ | อังกฤษ

ปัญหาในการใช้งานอีเบย์ช่วงที่ผ่านมา

ตั้งแต่ช่วงกลางคืนของวันที่ 3 กันยายน ที่ผ่านมา ผู้ใช้บางท่านอาจพบปัญหาในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของอีเบย์ในบางประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการล็อกอิน หรือการใช้งานอีเบย์ ซึ่งบัดนี้ปัญหาดังกล่าว ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

จากการตรวจสอบเบื้องต้นของเรา ข้อผิดพลาดนี้เป็นผลมาจากปัญหาทางเทคนิคซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการปรับปรุงเซอร์เวอร์ของอีเบย์ 

เราต้องขออภัยอย่างสูงในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น 

ขอแสดงความนับถือ 
ทีมงานอีเบย์