เว็บที่เกี่ยวข้อง: สหรัฐ | อังกฤษ | เยอรมัน

เริ่มใช้เกณฑ์มาตรฐานผู้ขายใหม่แล้ว

 เรียนท่านผู้ขาย 

เราใคร่ขอเตือนให้ท่านทราบขณะนี้อีเบย์ได้เริ่มใช้เกณฑ์การประเมินผู้ขายใหม่ (New Seller Standard) ที่ได้เริ่มประกาศไปเมื่อเดือนมีนาคม เกณฑ์การประเมินดังกล่าว จะเริ่มมีผลในรอบการประเมินวันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมานี้ ในขณะที่เกณฑ์ใหม่นี้มุ่งเน้นไปที่การสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อ ก็ยังมีการคุ้มครองผู้ขายในกรณีต่างๆ เพิ่มขึ้นมาเพื่อให้ผู้ขายได้รับความยุติธรรมในการขายสินค้าบนอีเบย์เพิ่มมากขึ้นด้วย 

อย่าลืมเข้าไปเช็ค Seller Dashboard ของคุณเพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานอย่างสมาำเสมอและดูว่าคุณเข้าใจเกณฑ์ใหม่นี้อย่างสมบูรณ์แล้วหรือไม่ จากหน้า dashboard คุณจะสามารถดูรายงานการซื้อขายโดยละเอียด ที่อัพเดททุกๆ สัปดาห์เพื่อข้อมูลในเชิงลึกมากขึ้น 

อ่านข้อมูล New Seller Standard 
ดูวิดิโอบันทึกการสัมมนาเรื่อง New Seller Standard