เว็บที่เกี่ยวข้อง: สหรัฐ | อังกฤษ | ไทย

อัพเดทเรื่องการเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ขาย

ในช่วงหลายวันที่ผ่านมา เราได้มีการติดต่อผู้ใช้อีเบย์เพื่อแจ้งเตือนให้เปลี่ยนรหัสผ่านในการเข้าใช้งานเพื่อความปลอดภัย หากคุณยังไม่ได้เปลี่ยนรหัสผ่าน เมื่อเข้าใช้งานอีเบย์ ระบบจะแจ้งเตือนให้เปลี่ยนก่อนจะทำธุรกรรมใดๆ ให้ลุล่วงได้ หากคุณได้เปลี่ยนรหัสผ่านไปแล้วตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคมเป็นต้นมา ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม 

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ขายเกี่ยวกับการลงขายแบบ Auction ในช่วงเวลาดังกล่าว 
เราทราบดีว่าการเปลี่ยนรหัสผ่าน อาจทำให้ขั้นตอนการประมูลถูกขัดจังหวะ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายอีเบย์ ยังคงได้รับประโยชน์สูงสุด เราจึงมีมาตรการ ดังนี้ 

  • มีการคืนค่าธรรมเนียม Final Value Fee สำหรับรายการขายแบบประมูลที่จบลงตั้งแต่ 20.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2014 จนถึง 13.59 (ตามเวลาประเทศไทย) ในวันที่ 22 พฤษภาคม ผู้ขายจะเห็นยอดเงินนี้คืนกลับเข้าในใบแจ้งหนี้ประจำเดือนมิถุนายน 
  • ผู้ขายสามารถจบการประมูลโดยไม่มีค่าปรับหรือบทลงโทษใดๆได้ในระหว่างช่วงเวลา 20.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ของวันที่ 21 พฤษภาคม 2014 ถึงเวลา 13.59 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ของวันที่ 1 มิถุนายน 2014 และจะได้รับค่าธรรมเนียมในการขายรายการสินค้าเหล่านี้คืนเข้าในใบแจ้งหนี้เดือนมิถุนายน 
  • ผู้ขายยังสามารถยกเลิกรายการขายแบบประมูลที่มีการขายไปในช่วงเวลาตั้งแต่ 20.00น. (ตามเวลาประเทศไทย) ของวันที่ 21 พฤษภาคม 2014  ไปจนถึงเวลา 13.59 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ของวันที่ 1 มิถุนายน หากผู้ซื้อชำระผ่าน PayPal เราจะดำเนินการร่วมกับ PayPal เพื่อให้แน่ใจได้ว่าผู้ซ์้อจะได้รับเงินคืนครบถ้วน 

ค่าธรรมเนียม Final Value Fee และ Listing Fee จะถูกคืนเข้าไปในบัญชีผู้ขายและแสดงอยู่ในใบแจ้งหนี้ประจำเดือนมิถุนายน ข้อบกพร่อง (defect) หรือ Negative feedback ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้จะถูกลบออกไป การคุ้มครองนี้ คุ้มครองผู้ขายโดยอัตโนมัติ 

นอกจากนั้น เราจะติดต่อกับผู้ที่ชนะการประมูล ในกรณีที่มีการยกเลิกการประมูลในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ซื้อยังคงได้รับความพึงพอใจในการซื้อขายบนอีเบย์

โปรดมั่นใจได้ว่าคุณเป็นผู้ใช้งานที่มีความสำคัญสำหรับเรา ความปลอดภัยและความเชื่อถือของคุณ เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุด และต้องขออภัยอย่างสูงสำหรับความไม่สะดวกหรือข้อกังวลใดๆ ที่เกิดขึ้น เราจะดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้มั่นใจได้ว่าธุรกรรมบนอีเบย์ของคุณจะได้รับคตวามปลอดภัยที่สุด ไม่ว่าจะมีการใช้งานผ่านอุปกรณ์ใดก็ตาม กรุณาอ่านข้อมูลอัพเดทล่าสุดได้ที่
info.ebayinc.com


หมายเหตุ ข้อมูลมีการแปลและปรับเวลาในเนื้อความสำหรับผู้ใช้งานในไทย หากมีข้อแตกต่างใดๆ กับต้นฉบับ ให้ยึดประกาศในหน้า http://announcements.ebay.com/2014/05/update-on-password-change-options-for-sellers/ เป็นหลัก