เว็บที่เกี่ยวข้อง: ไทย | เนเธอร์แลนด์ | เบลเยี่ยม | เยอรมัน | อังกฤษ

กฏหมายคุ้มครองผู้บริโภคเยอรมันและข้อมูลที่บังคับใช้

(อ่านข้อมูลภาษาอังกฤษ ที่นี่)

ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของยุโรป ผู้ขายประเภทธุรกิจที่ขายสินค้าให้ผู้บริโภคทางอินเตอร์เน็ต จะต้องให้ช้อมูลผู้ซื้อเกี่ยวกับธุรกิจของตน ข้อมูลติดต่อ และรายละเอียดที่อาจสำคัญต่อการซื้อขายก่อนที่จะปิดสัญญาซื้อขาย 
.

โปรดทราบว่าอีเบย์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือบล็อกรายการขายบางรายการ ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการลงขายระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภค (B2C)  

กฎหมายนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคของยุโรปจะมีผลเมื่อใด

เมื่อใดที่ถือว่าฉันเป็นผู้ขายประเภทธุรกิจ

ฉันต้องให้ข้อมูลใดบ้าง 

ฉันต้องให้ข้อมูลไว้ตรงที่ใด

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายนี้ 

กฎหมายนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคของยุโรปจะมีผลเมื่อใด

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของยุโรปจะมีผลเมื่อใดก็ตามที่ผู้ขายธุรกิจขายสินค้าไปให้ผู้ซื้อที่พำนักอยู่ในทวีปยุโรป ไม่ว่าธุรกิจของพวกเขาจะอยู่ที่ใดก็ตาม (เช่น สหรัฐ จีน ฮ่องกง ไทย ฯลฯ)

ในอีเบย์ กฎหมายดังกล่าวจะมีผลต่อผู้ขายธุรกิจเมื่อ:

  • ลงขายสินค้าบนเว็บไซต์ของอีเบย์ประเทศยุโรป หรือ
  •  มีบริการส่งสินค้าทั่วโลก และมีอ้างอิงถึงผู้ซื้อที่พำนักอยู่ในยุโรปอย่างชัดเจน (เช่น ในภาษาของรายการสินค้า หรือการระบุอัตรค่าส่งสินค้าไปในยุโรปเป็นพิเศษ เป็นต้น)

หากคุณไม่ได้ขายสินค้าไปให้ผู้บริโภคที่พำนักอยู่ในประเทศยุโรป กฎหมายดังกล่านี้ จะไม่ได้มีผลกับคุณ โดยคุณควรทำการดังนี้ :

  • ไม่ลงขายสินค้าบนเว็บไซต์อีเบย์ประเทศยุโรป (เช่น eBay.co.uk, eBay.de, eBay.fr, eBay.es, eBay.it, eBay.nl, eBay.be, eBay.ie, eBay.at, eBay.pl)
  •  เมื่อลงขายสินค้าโดยมีบริการส่งแบบ Worldwide ควรยกเว้นการส่งไปยังประเทศแถบยุโรปในรายการสินค้านั้น โดยไม่เลิอกตัวเลือกการส่งไปประเทศนั้นๆ ในรายการสินค้าของคุณ และขอแนะนำให้ใส่ข้อความประกาศในรายการสินค้าของคุณด้วยว่า คุณไม่ส่งสินค้าใดๆ ไปถึงลูกค้าในยุโรป

เมื่อใดที่ถือว่าฉันเป็นผู้ขายประเภทธุรกิจ

โดยทั่วไปแล้ว จะนับว่าคุณเป็นผู้ขายประเภทธุรกิจหากคุณ:

  • คุณซื้อสินค้ามาขายบนอีเบย์
  • ขายสินค้าที่คุณผลิตเอง
  • ขายสินค้าจำนวนมากเป็นประจำ
  • ขายสินค้าประเภทเดียวกัน หรือเหมือนกัน (ทั้งสินค้าใหม่และสินค้าใช้แล้ว) เป็นระยะเวลานาน

หมายเหตุ: รายการด้านบนยังไม่ได้เป็นการระบุโดยละเอียดและกิจกรรมอื่นๆ ก็อาจหมายถึงว่าคุณเป็นผู้ขายประเภทธุรกิจด้วยเช่นกัน 

หากคุณดำเนินการตามรายการด้านบน ตามกฎหมายแล้ว คุณจะต้องระบุตัวว่าเป็นผู้ขายประเภทธุรกิจ หากระบุเป็นผู้ขายแบบบุคคล แต่ทำธุรกรรมแบบผู้ขายธุรกิจ ถือเป็นการทำให้ผู้ซื้อเข้าใจผิดและฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและผิดกฏของอีเบย์

 


ฉันต้องให้ข้อมูลใดบ้าง

ในฐานะที่เป็นผู้ขายแบบธุรกิจ คุณจะต้องระบุข้อมูลเหล่านี้อย่างชัดเจน และเข้าใจได้ ในทุกๆ รายการสินค้า:

1. รายละเอียดการติดต่อ

·         ชื่อบริษัท และ (หากมี) ชื่อเต็มของผู้มีอำนาจดำเนินการของบริษัท

·         ที่อยู่ของบริษั่ท (ใช้ตู้ ปณ. เท่านั้น ไม่พอ)

·         รายละเอียดการติดต่อ รวมถึงอีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขแฟกซ์

·         เลขทะเบียนและทะเบียนของบริษัท (หากมี) 

·         หากมี จะต้องระบุรายละเอียดหอการค้า (Chamber of Commerce)  ที่รับผิดชอบ รวมถึง กฎหมายและตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง 

·         หากมี จะต้องระบุ หน่วยงานที่ผู้ให้บริการนั้นขึ้นตรงอยู่ รวมถึง ผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องด้วย 

·         เลขทำเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของบริษัท (ถ้ามี)

·         ข้อมูลเหล่านี้ จะต้องใส่ไว้เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ

2. ระบุราคาอย่างชัดเจน 

จะต้องมีการระบุราคาอย่างชัดเจน ไม่สับสน และในฐานะที่เป็นผู้ขายแบบธุรกิจ คุณจะต้องระบุว่าราคานั้นรวมภาษี และค่าส่งแล้วหรือยัง คุณควรต้องระบุด้วยว่ามีค่าใช้จ่ายอื่นที่ผู้ซื้อต้องชำระหรือไม่ (เช่นภาษีนำเข้า และค่าธรรมเนียม) สินค้าที่มีราคาตามน้ำหนัก หรือตามจำนวนเป็นต้น จะต้องมีการระบุราคาต่อหน่วยเพิ่มเติม ( เช่นราคาต่อ 100 มล.) 

3. ขัอมูลเกี่ยวกับสิทธิ์การเพิกถอนของผู้ซื้อ

หากคุณขายสินค้าให้ผู้ซื้อที่พำนักอยู่ในประเทศสหภาพยุโรปผ่านทางอินเตอร์เน็ต คุณจะต้องให้สิทธิ์ผู้บริโภคในการเพิกถอน ซึ่งหมายความว่าผู้ซื้อสามารถคืนสินค้าได้ภายในระยะเวลาหนึ่ง โดยที่ไม่จำเป็นต้องระบุเหตุผล ผู้ขายต้องคืนเงินเต็มจำนวนของสินค้ารวมค่าส่งให้กับผู้ซื้อ เว้นแต่สินค้านั้นถูกส่งคืนมาในสภาพชำรุดเสียหาย 

ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 มิถุนายน 2014 ใช้กฎต่อไปนี้ :

ตามกฎการซื้อขายทางไกล ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าใหม่หรือใช้แล้วจากผู้ขายประเภทธุรกิจผ่านอินเตอร์เน็ต จะมีเวลา 14 วัน (ไม่ใช่ 14 วันทำการ) ในการยกเลิก ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะยกเลิกโดยไม่ต้องมีเหตุผลใดๆ มีสิทธิ์คืนของที่ส่งมาถึงภายใน 2 สัปดาห์หลังจากการซื้อและรับเงินคืนเต็มจำนวนของราคาซื้อขาย ช่วงที่สามารถเพิกถอนได้นี้ จะเริ่มจากมีการแจ้งให้ผู้ซื้อทราบ (เช่น ผ่านทางอีเมล แฟกซ์ หรือจดหมาย) ถึงสิทธิ์ในการเพิกถอนของพวกเขา แต่ไม่ก่อนที่สินค้าจะถูกส่งถึงผู้ซื้อ โดยทั่วไป ผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าส่งสินค้าคืน เว้นแต่สินค้านั้นมีราคาค่าส่งคืนไม่เกิน 40 ยูโร ในกรณีนั้น ผู้ขายสามารถเรียกเก็บที่ผู้ซื้อได้ และการเรียกเก็บคืนจากผู้ซื้อนั้น ต้องถูกระบุอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป หรือในส่วนคำบรรยายสินค้าของรายการสินค้านั้น  รวมถึงระบุในนโยบายการรับสินค้าคืนด้วยว่า ในกรณีเช่นนี้ตนจะเรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือไม่ (ดูรายละเอียดด้านล่าง)

 

เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ขายประเภทธุจกิจอาจใช้เทมเพลตนโยบายการรับคืนสินค้าตามด้านล่างนี้ โดยใส่เฉพาะส่วนที่เป็นภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษเป็นการแปลข้อความเท่านั้น  โดยปรับแต่งข้อความตามนี้:

1.  เลือกระยะเวลา: 14 วัน (โดยมีการแจ้งเตือนถึงสิทธิ์การเพิกถอนทันทีหลังการซื้อหรือ 1 เดือน  หลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้า ลบตัวเลือกระยะเวลาอันที่ไม่ได้เลือกออกไป (14 Tage/ 1Monat)  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระยะเวลาที่คุณเลือกสอดคล้องกันทั้งหมด

2.  ใส่ที่อยู่ติดต่อ ให้ถูกต้อง.

3.  ลือกว่าใครจะเป็นผู้ชำระ ค่าส่งสินค้าคืน โดยเลือกจากตัวเลือกที่ให้ ลบอีกตัวเลือกและข้อความที่เขียนว่า  "Option A" หรือ "Option B"  หน้าตัวเลือกที่คุณเลือกออก และตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือกที่คุณเลือกสอดคล้องกับที่ระบุอยู่ในที่อื่นๆ ของรายการสินค้า

หากต้องการได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับกฎ ข้อบังคับสำหรับสินค้าที่คุณขายโดยเฉพาะ กรุณาปรึกษาที่ปรึกษาด้านกฏหมายเยอรมันของคุณ 

Widerrufsrecht

 

Returns policy

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen / 1 Monatohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder – wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird – auch durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache.

 

You may revoke the contract within 14 days / 1 month by a written declaration (e.g. by letter, fax or e-mail) or – if the item was handed to you before the end of this timeframe – by returning the item. The timeframe starts after you have received this return policy in written form, but not before you receive the item (or in case of recurring deliveries before you receive the first partial delivery) and not before we fulfill our informational duties according to Article 246 Section 2 in connection with Section 1 paragraph 1 and 2 of the Introductory Act of the German Civil Code (EGBGB) as well as our obligations pursuant to Section 312g paragraph 2, sentence 1 of the German Civil Code (BGB) in connection with Article 246 Section 3 of the Introductory Act of the German Civil Code (EGBGB). To meet the timeframe it is sufficient to dispatch the item or the revocation declaration within this timeframe.

Der Widerruf ist zu richten an:

[Name/Firma] 
[Angaben zum gesetzlichen Vertreter] 
[ladungsfähige Anschrift (kein Postfach!)] 

[E-Mail-Adresse] 

[ggf. Faxnummer] 
[keine Telefonnummer!]

 

The cancellation declaration must be addressed to:

[Name/Company] 
[Legal representative/CEO] 
[physical Address – no PO Box!] 
[E-Mail-Address] 
[Faxnumber, if any] 
[Do not include a phone number!]

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung müssen Sie keinen Wertersatz leisten. Wertersatz für gezogene Nutzungen müssen Sie nur leisten, soweit Sie die Ware in einer Art und Weise genutzt haben, die über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter "Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise" versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden.

Option A: Sie haben die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei.

Option B: Die Rücksendung ist für sie kostenfrei.

Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.

Ende der Widerrufsbelehrung

 

Legal Consequences of the Revocation

In case of a valid revocation both parties must return the received goods/services and any emoluments taken from them (e.g. interests). If you are not able to return the goods/services and the emoluments taken completely or partly or can do so only in a detrimental condition, you may be required to compensate us for the lost value. You are not obligated to compensate us for any detrimental condition of the good that was caused by it’s designated initial use. You only have to compensate us for emoluments taken, if you have used the good in a manner that exceeds mere testing and assessment of functions. "Mere testing and assessment of the functions" is to be interpreted as the testing and trying of goods that is common and possible in a retail store. Goods, which can be sent via postal or parcel service, must be sent back at our risk.

Option A: You are obliged to pay for the return shipping costs if the delivered goods are the ordered ones and if the item price does not exceed 40 Euros or, in case of a higher price, if you have not paid for the item or have not provided a negotiated partial payment at the moment of the revocation. In all other cases the return shipping will be free of charge for you.

Option B: The return shipping will be free of charge for you.

Goods which cannot be sent by postal or parcel service will be picked up at your place. Any obligations to reimburse any costs must be fulfilled within 30 days. This time frame begins for you with the sending out of your revocation declaration or the item and for us with the receipt of either.

 

End of Returns policy


ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2014 เป็นต้นไป 

ตามกฎการขายสินค้าทางไกล ผู้ซื้อที่ซื้อสินค้าใหม่หรือเก่าจากผู้ขายประเภทธุรกิจผ่านอินเตอร์เน็ตจะมีเวลา 14 วัน (ไม่ใช่ 14 วันทำการ) ในการเพิกถอน ผู้ซื้อมีสิทธิ์จะเกิดถอนการซื้อขายโดยไม่ต้องให้เหตุผล เพื่อที่จะคืนสินค้าที่ถูกส่งไปถึงและรับเงินคืนเต็มจำนวนราคาซื้อขาย ระยะเวลาในการเพิกถอนนี้จะเริ่มขึ้นเมื่อผู้บริโภคได้รับการแจ้งสิทธิ์ในการเพิกถอน และสินค้าถ฿กส่งไปถึงผู้ซื้อ โดยทั่วไป ผู้ซื้อจะเป็นฝ่ายรับภาระค่าส่งสินค้าคืนหากผู้ขายแจ้งผู้ซื้อให้ทราบตามนั้น ผู้ขายอาจตัดสินใจที่จะเป็นผู้ชำระค่าส่งสินค้าคืนโดยเลือกตัวเลือกที่ระบุ

เพื่อให้เป็นไปตามทีกฎหมายระบุ ผู้ขายประเภทธุรกิจอาจใช้เทมเพลทนี้ในรายการสินค้า โดยใส่เฉพาะข้อความส่วนที่เป็นภาษาเยอรมัน ไม่ต้องใส่ภาษาอังกฤษ และปรับแต่งข้อความตามตัวเลือกและข้อมูลของคุณ


1.         เลือกระยะเวลาที่อนุญาตให้มีการเพิกถอน:

เลือกว่าเป็น “vierzehn Tage” (14วัน) หรือ “einen Monat” (1 เดือน) ลบตัวเลือกที่คุณไม่ได้เลือก และตัวเลือกที่เลือกจะต้องตรงกันทั้งสองที่ และตรงกับที่ระบุไว้ในที่อื่นๆ ของรายการขาย .

2.         ปรับแก้ไขข้อมูลการติดต่อ:

แทนที่ข้อมูลในเครื่องหมาย  [ ] และไม่ควรมีข้อมูลอื่นใดใน ( ) นอกจากข้อมูลติดต่อ

3.        ใส่ที่อยู่อื่นหากจำเป็น:

ในกรณีที่คุณต้องการให้ผู้ซื้อส่งสินค้าคืนไปยังที่อยู่อื่น นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อความก่อนหน้านี้ ระบุที่อยู่อีกแห่งนั้นไว้ด้วย หากคุณไม่ต้องการ กรุณาลบคำว่า „oder an“ และข้อมูลใน [ ]

4.       ค่าส่งสินค้าคืน

เลือกว่าใครจะเป็นผู้ส่งสินค้าคืน โดยเลือกข้อความตัวเลือกหนึ่ง ลบข้อความในอีกตัวเลือกและคำว่า “Option A” หรือ “Option B” ออก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือกที่คุณเลือก สอดคล้องกับที่ระบุไว้ในที่อื่นๆ

 

5.         แก้ไขที่อยู่ข้องคุณ ใน Muster-Widerrufsformular: ให้ถูกต้อง:

ใส่ข้อมูลติดต่อของคุณแทนที่ข้อความที่อยู่ใน [ ]

 

Widerrufsbelehrung

 

Instructions on Withdrawal


Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen/eines Monats ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage/einen Monat ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns ([Name/Unternehmen], [Anschrift – kein Postfach], [Telefonnummer], [Telefaxnummer – falls vorhanden], [E-Mail-Adresse]) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.

Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.




Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns oder an [hier sind gegebenenfalls der Name und die Anschrift der von Ihnen zur Entgegennahme der Waren ermächtigten Person einzufügen]zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.


- Option A: 
Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren.

- Option B: Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)

– An [Name/Unternehmen], [Adresse – kein Postfach], [Faxnummer – falls vorhanden], [E-Mail-Adresse – falls vorhanden]:

– Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

– Bestellt am (*)/erhalten am (*)

– Name des/der Verbraucher(s)

– Anschrift des/der Verbraucher(s)

– Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

– Datum

(*) Unzutreffendes streichen.

 


Rigth of withdrawal

You have the right to withdraw from this contract within 14 days/1 month without giving any reason.

The withdrawal period will expire after 14 days/1 month from the day on which you acquire, or a third party other than the carrier and indicated by you acquires, physical possession of the goods.

To exercise the right of withdrawal, you must inform us ([full name/company], [geographical address – no PO box], [telephone number], [fax number – if you have one], [e-mail address.]) of your decision to withdraw from this contract by an unequivocal statement (e.g. a letter sent by post, fax or e-mail).

You may use the attached model withdrawal form at the end, but it is not obligatory.

To meet the withdrawal deadline, it is sufficient for you to send your communication concerning your exercise of the right of withdrawal before the withdrawal period has expired.


Effects of withdrawal

If you withdraw from this contract, we shall reimburse to you all payments received from you, including the costs of delivery (with the exception of the supplementary costs resulting from your choice of a type of delivery other than the least expensive type of standard delivery offered by us), without undue delay and in any event not later than 14 days from the day on which we are informed about your decision to withdraw from this contract. We will carry out such reimbursement using the same means of payment as you used for the initial transaction, unless you have expressly agreed otherwise; in any event, you will not incur any fees as a result of such reimbursement.

We may withhold reimbursement until we have received the goods back or you have supplied evidence of having sent back the goods, whichever is the earliest.

We may withhold reimbursement until we have received the goods back or you have supplied evidence of having sent back the goods, whichever is the earliest.

You shall send back the goods or hand them over to us or [insert the name and geographical address, where applicable, of the person authorized by you to receive the goods], without undue delay and in any event not later than 14 days from the day on which you communicate your withdrawal from this contract to us. The deadline is met if you send back the goods before the period of 14 days has expired.

- Option A: We will bear the cost of returning the goods.

- Option B: You will have to bear the direct cost of returning the goods.

You are only liable for any diminished value of the goods resulting from the handling other than what is necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the goods.


Model Withdrawal Form

(complete and return this form only if you wish to withdraw from the contract)

— To [Name/Company], [Physical Address – no PO Box], [fax number – if you have one], [E-Mail Address – if you have one]:

— I/We (*) hereby give notice that I/We (*) withdraw from my/our (*) contract of sale of the following goods (*)/for the provision of the following service (*),

— Ordered on (*)/received on (*),

— Name of consumer(s),

— Address of consumer(s)

— Signature of consumer(s) (only if this form is notified on paper),

— Date

(*) Delete as appropriate.

     
     

 

4. ข้อกำหนดและเงื่อนไข

หากคุณมีข้อกำหนดและเงื่อนนไข จะต้องระบุไว้ในรายการสินค้า ตรงหน้า “About me” มิเช่นนั้น เงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านั้นจะไม่มีผลกับผู้ซื้อ เงื่อนไขและข้อกำหนดจะต้องระบุไว้เป็นภาษาเยอรมัน เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา นอกจากนั้น กฎหมายเยอรมันยังกำหนดให้หลายๆเงื่อนไขเป็นโมฆะหากเงื่อนไขเหล่านั้นไม่ยุติธรรม กรุณาสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายเยอรมัน

ฉันต้องให้ข้อมูลเหล่านี้ไว้ที่ใด

ข้อมูลที่บอกไว้ด้านต้นจะต้องถูกใส่ไว้ในรายการสินค้าทุกรายการของคุณ 

คุณสามารถใช้ตารางด้านล่างนี้ แปะลงไปในรายการสินค้า กรุณาระบุเป็นภาษาเยอรมันหรืออังกฤษ

Company Details

Company name:

 

Company representative:

 

Address:

 

Phone:

 

Fax:

 

Email:

 

Trade registration number:

 

Value Added Tax ID number:

 

Return policy

Please use the returns policy template offered by the German legislator (see above)

Terms & conditions

Please use the free form text field in the business seller framework for your terms and conditions.


5. ข้อมูลจำเพาะของสินค้า 

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นตัวอย่างกฎสำหรับสินค้าบางอย่างตามกฎหมายเยอรมัน):

·         พรบ  แบตเตอรีของเยอรมันกำหนดให้ผู้จัดจำหน่าย (รวมถึงผู้ขายที่นำเข้าสินค้ามายังประเทศเยอรมนี) สินค้าที่มีแบตเตอรีหรือตัวสะสมไฟฟ้าในตัว ต้องให้ข้อมูลแก่ผู้ซื้อและรับเก็บแบตเตอรีที่ใช้แล้วและจัดการรีไซเคิล.

·       กฤษฎีกาเกี่ยวกับของเล่นในยุโรป ห้ามการขายของเล่นที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยและสุขภาพของเด็ก รวมถึงจำกัดสารเคมีบางอย่างที่อยู่ในของเล่น มีผลต่อผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ขายสินค้าที่ขายสินค้าภายใต้ชื่อของตัวเอง 

·         กฤษฏีกาเกี่ยวกับป้ายสินค้าสิ่งทอของเยอรมัน กำหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายสิ่งทอต้องระบุรายละเอียดของไฟเบอร์ (เช่น ฝ้าย ไฟเบอร์สังเคราะห์) ในรายการสินค้า ให้เหมือนกับที่ระบุไว้ในผลิตภัณฑ์

จะเป็นอย่างไรหากฉันไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

หากคุณไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย อาจได้รับจดหมายแจ้งเตือน และเรียกร้องให้หยุดหรือยุติการขายจากหรือหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งอาจการดำเนินการถึงชั้นศาลและมีบทลงโทษ และโปรดทราบว่าอีเบย์อาจจะดำเนินการกับผู้ขายประเภทธุรกิจที่ไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย

หากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายและข้อกำหนดที่มีผลต่อสินค้าและการตั้งค่าการายของคุณ กรุณาติดต่อที่ปรึกษาด้านกฎหมายเยอรมัน หากคุณไม่รู้จักตัวแทน สถานทูตเยอรมันหรือหอการค้าเยอรมัน German Chamber of Commerce สามารถเป็นตัวกลางในการแนะนำนักกฎหมายด้านธุรกิจเยอรมันในประเทศของคุณให้ได้