เว็บที่เกี่ยวข้อง: สหรัฐ | อังกฤษ | ไทย

กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัย

 วันนี้อีเบย์ได้ประกาศให้ผู้ใช้งานทราบว่า มีการลักลอบเข้าใช้งานระบบของอีเบย์โดยไม่ได้รับอนุญาต และส่งผลให้อาจมีข้อมูลบางส่วนของผู้ใช้ถูกเปิดเผย ทั้งนี้ ยังไม่พบว่ามีการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการเงินของผู้ใช้ และไม่พบว่าการลักลอบเข้าใช้งานระบบนี้ ส่งผลกระทบต่อ PayPal แต่อย่างไร เรากำลังดำเนินการร่วมกับหน่วยงานทางกฎหมายและผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย เพื่อสอบสวนเรื่องดังกล่าว

เพื่อความปลอดภัย เราจึงใคร่ขอให้ผู้ใช้ทุกท่าน (ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย) เปลี่ยนรหัสผ่านในวันนี้ ในฐานะของการเป็นตลาดระดับโลก ไม่มีสิ่งใดที่เราจะให้ความสำคัญไปมากกว่าความปลอดภัยและความเชื่อถือของผู้ใช้งาน เราขออภัยสำหรับความสะดวกและไม่สบายใจที่ท่านได้รับจากสถานการณ์นี้ เราทราบดีว่าผู้ใช้และคู่ค้าทุกท่านมุ่งหวังความปลอดภัยสูงสุดบนอีเบย์ และเรามุ่งมั่นที่จะทำให้การใช้งานออนไลน์ของคุณเป็นไปอย่างปลอดภัย ไม่ว่าจะเข้าใช้งานจากอุปกรณ์ใดก็ตาม

อ่านข้อความต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ http://announcements.ebay.com/2014/05/ebay-inc-to-ask-ebay-users-to-change-passwords/

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ info.ebayinc.com