เว็บที่เกี่ยวข้อง: ไทย | สหรัฐ

ขณะนี้คุณสามารถแก้ไขรายการสินค้าแบบ Fixed Price ได้ แม้ว่าจะเริ่มขายสินค้าไปแล้ว

ขณะนี้คุณสามารถแก้ไขรายการสินค้าแบบ Fixed Price ได้ แม้ว่าจะเริ่มขายสินค้าไปแล้ว
 
ข่าวดี เพื่อให้ผู้ขายสามารถปรับปรุงการขายได้อย่างสะดวกมากขึ้น ขณะนี้คุณสามารถแก้ไขข้อมูลในรายการสินค้าที่ลงขายแบบ Fixed Price ได้หลายรายการ แม้ว่าจะเริ่มขายสินค้าไปได้บ้างแล้วก็ตาม ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผู้ขายจะสามารถเปลี่ยนข้อมูลต่อไปนี้ในรายการขายได้ 
 
  • ชื่อ (title) 
  • หมวดหมู่ (ทั้ง Primary และ Secondary) 
  • สถานะ Best Offer
  • ภาพสินค้า 
 
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัพเดทนี้ เราหวังว่าการปรับปรุงนี้จะทำให้คุณขายสินค้าบนอีเบย์ได้ง่ายขึ้น และได้กำไรมากขึ้น