เว็บที่เกี่ยวข้อง: สหรัฐ | ไทย

ข่าวดี ผู้ขายสามารถดูมาตรฐานใหม่ใน Seller Dashboard ได้แล้ว

 
ตามที่เราได้ประกาศเรื่องการมาตรฐานการประเมินผู้ขายแบบใหม่ ซึ่งจะเริ่มมีผลในรอบการประเมินวันที่ 20 สิงหาคมที่จะถึงนี้ไปเมื่อเดือนที่แล้วนั้น เพื่อให้คุณสามารถปรับผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานนี้ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม และให้แน่ใจว่าคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นต่างๆเพื่อประกอบการปรับปรุงผลการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จได้ เราจึงมีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้ คุณสามารถเข้าไปดูข้อมูลต่างๆในหน้า Seller Dashboard ได้แล้ว
 
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป คุณจะสามารถพรีวิวดูระดับผลการดำเนินงานและอัตรา Defect Rate ตามการประเมินในมาตรฐานใหม่ ได้ที่หน้า Seller Dashboard รวมถึงข้อมูล 
 
  • คาดการณ์สถานะผู้ขาย
  • อัตรา defect rate ในปัจจุบัน 
  • ข้อมูลส่วนที่บกพร่องต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อสถานะผู้ขายของคุณ 
  • ผลการดำเนินงานของคุณเป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับมาตรฐานผู้ขายระดับ Top-ratred 
นอกจากนั้น ขณะนี้คุณยังสามารถดึงรายงานข้อมูลโดยละเอียดจาก Seller Dashboard เพื่อแสดงรายการซื้อขาย (transaction) ที่มีข้อบกพร่อง ตามคำจำกัดความของมาตรฐานใหม่ ซึ่งจะอัพเดทเป็นรายสัปดาห์ รายงานนี้จะมีข้อมูล
 
  • รายการซื้อขาย (transaction) พร้อม item ID
  • ข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับรายการซื้อขายนั้นๆ ซึ่งรวมถึงเคสที่ถูกเปิด เคสการร้องขอคืนสินค้าและสินค้าไม่ตรงตามคำบรรยาย คะแนน negative และ neutral feedback รวมถึงรายการซื้อขายที่ผู้ขายขอให้ผู้ซื้อยกเลิก (cancelled transaction) ด้วย
  • นอกจากนี้ ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายน เราจะเห็นว่ารายการซื้อขายใดของคุณ ที่ได้รับคะแนน DSR ในระดับต่ำ ในส่วนของคำบรรยายสินค้า และ เวลาในการส่ง 
 
แหล่งข้อมูลทั้งสองนี้ จะให้ข้อมูลโดยละเอียดเพื่อให้คุณสามารถเข้าใจได้ว่าคุณจะต้องปรับปรุงผลการดำเนินงานในส่วนใดบ้าง เพื่อให้รายการสินค้าของคุณโดดเด่น และสามารถขายได้มากขึ้น
 
 
ทีมงานอีเบย์