เว็บที่เกี่ยวข้อง: สหรัฐ

ข่าวดีสำหรับผู้ขาย! ข้อมูลเพิ่มเติมที่จะช่วยให้คุณรักษามาตรฐานประสิทธิภาพในรูปแบบใหม่ได้ดียิ่งขึ้น

ผู้ขายหลายคนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการรับรู้ข้อมูลเชิงลึกของการซื้อขายแต่ละรายการ เพื่อให้ทราบว่าคุณอยู่ในระดับของมาตรฐานประสิทธิภาพของ eBay และเราก็รับฟังความคิดเห็นของคุณ

จากการประเมินผู้ขายแบบใหม่ ที่กำลังจะมีผลตั้งแต่การประเมินในเดือนกรกฏาคมนี้ เราได้รับคำแนะนำจากผู้ขายจำนวนมากให้อธิบายข้อมูลโดยละเอียดมากขึ้น เพื่อให้ผู้ขายสามารถเตรียมการได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ
ผมมีความยินดีจะแจ้งให้ทราบว่าอีกไม่นานจากนี้คุณจะสามารถดูรายงานอย่างละเอียด เกี่ยวกับการซื้อขายแต่ละรายการในแบบรายสัปดาห์ได้จากแดชบอร์ดผู้ขายของคุณ เพื่อช่วยให้คุณเตรียมพร้อมรับกับวิธีประเมินมาตรฐานผู้ขายแบบใหม่ที่จะเริ่มในรอบการประเมินวันที่ 20 สิงหาคม รายงานนี้จะแจ้งให้ทราบว่ารายการขายใดที่มีข้อบกพร่อง (defect) และระบุข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับแต่ละรายการขาย

เริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่ 16 เมษายน คุณจะสามารถดูได้ว่ารายการขายใดบ้างทีมีการคืนสินค้าเนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้:
  • สินค้าไม่ตรงตามคำอธิบายที่ระบุ
  • เคส eBay Money Back Guaranteed ที่มีสาเหตุมาจากสินค้าไม่ตรงตามคำอธิบายหรือไม่ได้รับสินค้า
  • รายการขายที่ผู้ขายยกเลิก และฟีดแบ็คที่เป็นแบบ Negative หรือแบบ Neutral

ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม คุณจะสามารถเห็นรายการซื้อขายที่มี

  • คะแนน DSR ในหมวด Item Description ในระดับ 1 2 หรือ 3
  • คะแนน DSR ในหมวด Ship Time ในระดับ 1

ไมเคิล โจนส์
รองประธานกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาผู้ขาย