เว็บที่เกี่ยวข้อง: อังกฤษ

การอัพเดทฟีดแบ็คที่จะช่วยให้เราส่งมอบบริการอันยอดเยี่ยมได้ตามความคาดหวังของคุณ

 ฟีดแบ็คนับเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ eBay เป็นตลาดซื้อขายซึ่งได้รับการไว้วางใจและเป็นสถานที่จับจ่ายสินค้าอันยอดเยี่ยม เมื่อคุณซื้อสินค้า และให้คะแนนประสบการณ์ของคุณที่มีในด้านการสื่อสาร เวลาในการจัดส่ง ราคาค่าส่ง และคำอธิบายสินค้า ก็เท่ากับว่าคุณได้ช่วยเหลือผู้ขายของคุณ และช่วยให้ eBay ทราบว่าคุณพึงพอใจกับสินค้าเหมือนเช่นที่ผ่านมา

อีกไม่นานจากนี้ ผู้ขายจะได้รับรายงานที่แจ้งข้อมูลเหล่านี้ให้ทราบ เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน คะแนนผู้ขายอย่างละเอียด (Detailed Seller Ratings) จะไม่เป็นแบบปกปิดตัวตนอีกต่อไป ผู้ขายจะสามารถเรียกดูรายงานที่ระบุว่ารายการขายใดบ้างที่ได้รับคะแนน DSR ต่ำ

การเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยให้ผู้ขายสามารถใช้ประโยชน์จาก DSR ที่ได้รับเพื่อนำไปปรับปรุงบริการการขายของตน และส่งมอบบริการอันยอดเยี่ยมตามความคาดหวังของคุณ เราจึงใคร่ขอให้คุณให้คะแนน DSR และฟีดแบ็คอย่างตรงไปตรงมาและยุติธรรมเพื่อแสดงออกถึงประสบการณ์ในการซื้อสินค้าของคุณ