เว็บที่เกี่ยวข้อง: สหรัฐ

นโยบายการลงขาย SAMSUNG S5 ที่กำลังจะวางตลาด

อีกไม่นาน Samsung Galaxy S5 ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างสูงของตลาด จะเริ่มมีวางจำหน่าย ผู้ขายที่ต้องการขายโทรศัพท์ดังกล่าว ควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่าง เพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ซื้อและเป็นการให้บริการที่ยอดเยี่ยมให้แก่ผู้ซื้อ

วางขาย Samsung Galaxy S5 แบบ presale ก่อนที่จะวางตลาด
ผู้ขายที่ทำตามนโยบายการลงขายก่อนการวางตลาด (Presale Policy) จะสามารถลงขาย Samsung S5 บนอีเบย์ได้ 30 วันก่อนสินค้าวางตลาด นอกจากนั้น
  • ผู้ขายปลีกที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจาก Samsung สามารถลงขายสินค้าได้ไม่จำกัดจำนวนต่อสัปดาห์
  • ผู้ขายที่เป็น Top-rated สามารถลงขายได้มากถึง 25 ชิ้น ต่อสัปดาห์
  • ผู้ขายที่มีผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการดำเนินงานขั้นต่ำ จะสามารถลงขายได้ 2 ชิ้นต่อสัปดาห์
  • ผู้ขายที่ยืนยันข้อมูลส่วนตัวแล้ว สามารถลงขายได้ 1 ชิ้นต่อสัปดาห์


การลงขาย Samsung Galaxy S5 หลังสินค้าวางตลาด
เมื่อ Samsung Galaxy S5 วางตลาดแล้ว ผู้ขายส่วนใหญ่จะสามารถลงขายสินค้าดังกล่าวได้ โดยมีข้อจำกัดบางประการ:
  • ผู้ขายปลีกที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจาก Samsung สามารถลงขายสินค้าได้ไม่จำกัดจำนวนต่อสัปดาห์
  • ผู้ขายที่เป็น Top-rated สามารถลงขายได้ไม่จำกัดจำนวนต่อสัปดาห์
  • ผู้ขายที่มีผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการดำเนินงานขั้นต่ำ จะสามารถลงขายได้ 8 ชิ้นต่อสัปดาห์
  • ผู้ขายที่ยืนยันข้อมูลส่วนตัวแล้ว สามารถลงขายได้5 ชิ้นต่อสัปดาห์
  • ผู้ขายที่ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูลส่วนตัวแล้ว สามารถลงขายได้3 ชิ้นต่อสัปดาห์


ผู้ขายที่มีผลการดำเนินงานไม่ถึงตามมาตรฐานการดำเนินงาน จะไม่สามารถลงขาย Samsung Galaxy S5 ได้ทั้งก่อนและหลังวางจำหน่าย

รายการสินค้าที่เป็นการขายโดเมนหรืออีเมลที่เกี่ยวกับ Galaxy Galaxy S5
ผู้ขายที่ลงขายโดเมนเนมหรืออีเมลที่เกี่ยวข้องกับ Samsung Galaxy S5 บนอีเบย์ (ทั้งก่อนและหลังการวางจำหน่าย) สามารถขายได้สูงสุด 4 รายการต่อสัปดาห์ โดยรายการสินค้านั้นต้องลงขายในหมวด Websites & Businesses for Sale หมายเหตุ: เฉพาะผู้ขายที่ได้รับอนุญาตจาก Samsung ให้สามารถขายชื่อโดเมนและอีเมลเท่านั้น ที่สามารถลงขายได้

ทำตามคำแนะนำเหล่านี้ในการลงขาย Samsung Galaxy S5 และสินค้าอื่นๆ บนอีเบย์
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงขายจากอุปกรณ์มือถือและการปรับภาพให้เหมาะกับผู้ใช้ที่เข้าใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ


คำถามที่พบบ่อย

Samsung Galaxy S3 จะมีวางจำหน่ายในประเทศของฉันในวันที่ 21 เมษายน ฉันสามารถวางขายก่อนตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม ได้หรือไม่
ได้ แต่ละประเทศอาจจะวางจำหน่ายโทรศัพท์ในช่วงเวลาที่ต่างกัน จากที่ระบุไว้ว่าเป็นวันที่ 11 เมษายน ดังนั้น ผู้ขายสามารถลงขายในวันที่ 21 มีนาคมได้

ฉันต้องการลงขายแบบ Pre-sale และส่งสินค้าให้ผู้ซื้อ 2 วันหลังการวางจำหน่าย จะสามารถทำได้หรือไม่
สามารถทำได้

นโยบายนี้จะกลายเป็นนโยบายสำหรับการลงขายสินค้าก่อนเวลาวางตลาดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือไม่
ไม่เสมอไป นโยบายนี้ ใช้สำหรับการลงขาย Samsung S5 เท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากเป็นการวางขายสินค้าที่มีความต้องการของตลาดสูงอย่างเช่นโทรศัพท์ Samsung S5 หรือ iPhone อีเบย์จะแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้า หรือถ้าหากไม่แน่ใจ กรุณาตรวจสอบกับอีเบย์หากมีสินค้าที่คุณต้องการลงขายก่อนเวลาวางตลาด

ทำไมต้องมีการประกาศนโยบายเป็นพิเศษสำหรับ Samsung Galaxy S5

ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น ว่า Samsung S5 เป็นสินค้าที่มีแนวโน้มความต้องการของตลาดสูง จึงมีการใช้นโยบายดังกล่าวเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ขายจะสามารถทำยอดขายได้ แต่หากลงขายโดยไม่ระมัดระวังอาจเกิดความเสียหายได้

ทำไมเราต้องแยกระหว่างผู้ขายที่ยืนยัน และไม่ยืนยันข้อมูลส่วนตัวด้วย
ผู้ขายใหม่ที่ได้ยืนยันข้อมูลส่วนตัวแล้ว มีแนวโน้มที่ขายสินค้าและให้บริการที่มีความเสี่ยง / ข้อบกพร่องต่ำกว่า อีเบย์จึงมักอนุญาตให้ผู้ขายทั้งสองประเภทลงขายสินค้าที่มีความต้องการของตลาดสูงในจำนวนที่ต่างกัน