เว็บที่เกี่ยวข้อง: ออสเตรเลีย | ไทย

eBay AU เริ่มใช้มาตรฐานใหม่เกี่ยวกับการลงภาพสินค้า

 ขณะนี้ ผู้ขายทุกคนจะต้องลงขายสินค้าในเว็บไซต์อีเบย์ออสเตรเลีย จะต้องใส่รูปภาพที่เป็นไปตามข้อกำหนดใหม่ 
 
ทั้งนี้ ช่วงปลายปีที่แล้ว เราได้มีนโยบายให้รายการสินค้าทุกรายการที่ลงขายบนเว็บไซต์อีเบย์ออสเตรเลีย จะต้องมีภาพอย่างน้อย 1 ภาพ และขณะนี้ เราได้ขยายข้อกำหนด ให้ครอบคลุมถึงขนาดของภาพ การใช้เส้นกรอบ ข้อความและลายน้ำบนภาพด้วย 
 
กรุณาเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดเรื่องรูปภาพได้ที่เว็บไซต์อีเบย์ออสเตรเลีย