เว็บที่เกี่ยวข้อง: สหรัฐ | ไทย

อัพเดทเกี่ยวกับการสินค้าไปรัสเซีย

  อีเบย์มุ่งมั่นที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ขายให้มีโอกาสขายสินค้าไปประเทศต่างๆได้มากขึ้น ขณะนี้ ธุรกิจอีคอมเมิร์ซและโมบายล์อีคอมเมิร์ซ เป็นที่นิยมของทั่วโลก โดยเฉพาะในตลาดที่มีความต้องการสินค้าสูงมากอย่างประเทศรัสเซีย จากการศึกษาของ eMarketer  เมื่อเร็วๆนี้ พบว่าตลาดรัสเซียมีแนวโน้มจะเติบโตขึ้น 17% ในปี 2014 นี้ 
 
ก่อนหน้านี้ คุณอาจได้ทราบแล้วว่ารัสเซียมีข้อกำหนดใหม่ในเรื่องเอกสารที่ทำให้การส่งสินค้าโดยผู้ให้บริการเอกชนอย่าง FedEx หรือ DHL ต้องหยุดชะงักและล่าช้าออกไป อย่างไรก็ตาม ทางรัสเซียได้ระงับข้อกำหนดใหม่ดังกล่าวและได้กลับมาใช้ข้อกำหนดเดิมในการส่งสินค้า
 
ผู้ให้บริการส่งสินค้า เช่น FedEx ได้โพสต์ข้อมูลอัพเดทเกี่ยวกับข้อมูลใหม่ล่าสุดนี้บนเว็บไซต์แล้ว หากผู้ขายมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามจากผู้ให้บริการได้โดยตรง