เว็บที่เกี่ยวข้อง: สหรัฐ

เริ่มใช้ Seller Dashboard ใหม่ใน ebay.com

ข่าวดีสำหรับผู้ขาย เมื่อเร็วๆนี้ อีเบย์ได้เริ่มใช้ Seller Dashboard แบบใหม่ ซึ่งผู้ขายทุกคนก็สามารถเห็น Seller Dashboard ของตนได้แม้จะมีรายการขายเพียงรายการเดียวเท่านั้น ทำให้คุณสามารถดูผลการดำเนินงานได้ยิ่งขึ้นกว่าเดิม และปรับปรุงการขายได้ง่ายขึ้นด้วย

เราออกแบบ Seller Dashboard ใหม่นี้ เพื่อให้ใช้งานได้ง่าย และทำให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการเพื่อใช้ในการทำธุรกิจได้อย่างสะดวกขึ้น รวมถึง : -

  • เห็นสถานะผู้ขายทั้งที่เป็นสถานะปัจจุบัน และในรอบการประเมินข้างหน้า ไม่ต้องคลิกเข้าไปดูในหน้าต่อไป
  • ได้รับการแจ้งเตือนทันที เมื่อบัญชีผู้ขายของคุณอยู่ในความเสี่ยงที่จะตกจากการเป็น Top-rated seller หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสำหรับผู้ขายของอีเบย์
  • สามารถระบุได้ทันทีจากหน้าเดียวว่าส่วนใดของการดำเนินงานของคุณที่ต้องมีการปรับปรุง
  • เห็นสถานะผู้ขายของอีเบย์อังกฤษ เยอรมัน และ global rating สำหรับเว็บอีเบย์ต่างประเทศอื่นๆ

Dashboard

Seller Dashboard ใหม่นี้ ทำให้คุณสามารถเห็นผลการดำเนินงานได้อย่างง่ายดาย.

จากสัปดาห์นี้เป็นต้นไป อีเบย์จะเปิดให้ผู้ขายจำนวนมากขึ้นได้ใช้งาน Seller Dashboard ใหม่นี้ และผู้ขายทุกคนจะสามารถเข้าใช้งานได้ภายในต้นเดือนมีนาคม เพราะฉะนั้นอย่าลืมหมั่นเข้าไปดู Seller Dashboard ของคุณในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ เพื่อรับข้อมูลแบบ insight เพื่่อปรับปรุงการดำเนินงานและยอดขายของคุณ!!