เว็บที่เกี่ยวข้อง: ไทย | สหรัฐ

อัพเดทขั้นตอนการขอขยาย Selling Limit

 

ขั้นตอนการขอขยายจำนวนสินค้าที่สามารถขายได้สำหรับผู้ขายในประเทศไทย:

(1) กรุณาอัพโหลด หลักฐานยืนยันตัวตน และยืนยันที่อยู่ไปที่ thaiservice@ebay.com

(2) เอกสารที่อัพโหลดจะต้องอยู่ในฟอร์แมต .jpg หรือ .pdf

(3) กรุณาระบุ eBay ID รายละเอียดการติดต่อซึ่งรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อที่เราสามารถติดต่อคุณได้ในอีเมล์ด้วย

(4) รอประมาณ 48 -72 ชั่วโมงเพื่อให้เราตรวจสอบและดำเนินการ

กรุณาดูให้แน่ว่าบัตรประชาชน พาสปอร์ต หรือใบขับขี่ที่คุณส่งไปเพื่อเป็นหลักฐานการยืนยันตัวตนยังไม่หมดอายุ สำหรับหลักฐานยืนยันที่อยู่ สามารถใช้ใบแจ้งหนี้บัตรเครดิต ค่าน้ำ ค่าไฟ (ไม่สามารถใช้ใบแจ้งหนี้อินเตอร์เน็ตหรือโทรศัพท์มือถือได้) ใบแจ้งหนี้จะต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน และมีชื่อคุณระบุในที่อยู่ซึ่งตรงกับที่ลงทะเบียนไว้กับอีเบย์ และเขียน eBay ID ไว้ที่มุมของเอกสารด้วย

ดููรายละเอียดเรื่อง Selling Limit ต่อ