เว็บที่เกี่ยวข้อง:

สภาพอากาศเลวร้ายในสหรัฐอเมริกา อาจก่อให้เกิดความล่าช้าในการซื้อขาย

เนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายในบางเขตของประเทศสหรัฐอเมริกา อาจส่งผลกระทบต่อการสื่อสาร ไฟฟ้า การการคมนาคมทั่วพื้นที่ทางตะวันตกและตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐ ซึ่งได้แก่

  • Arkansas
  • Mississippi
  • Tennessee
  • Ohio
  • Texas

หากคุณมีการซื้อขายกับผู้ซื้อหรือผู้ขายในพื้นที่ดังกล่าว โปรดทราบว่าพวกเขาอาจพบปัญหาในการสื่อสารหรือทำการซื้อขายจนเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวอาจล่าช้าไปเล็กน้อย อีเบย์จะติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

ดูข้อมูลที่: http://announcements.ebay.com/2013/12/severe-weather-hits-midwest-and-southeastern-regions-shipping-communication-potentially-delayed/#sthash.rwbe3qKe.dpuf