เว็บที่เกี่ยวข้อง: เยอรมัน

อัพเดทการตั้งนโยบายการคืนสินค้าบนเว็บอีเบย์เยอรมัน

เ รียนท่านผู้ขาย 
เพื่อให้เป็นไปตามกฏหมายประเทศเยอรมนี คุณจำเป็นจะต้องใส่ข้อความเกี่ยวกับนโยบายการคืนสินค้าลงไปในกล่องข้อความในหน้ารายการสินค้าด้วย 
 
ผู้ขายสามารถเลื่อนลงไปด้านล่างเพื่อดูข้อความดังกล่าวในภาษาเยอรมันและ จากนั้นคัดลอกและแปะลงในกล่องข้อความในส่วนของนโยบายการคืนสินค้า 
 
รายละเอียดนโยบาย
1. นโยบายการคืนสินค้าต้องเป็นภาษาเยอรมัน ไม่ควรเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าในกล่องข้อความนั้น คุณได้แปะข้อความเต็มเป็นภาษาเยอรมันเรียบร้อยแล้ว
2. ต้องเลือกการยอมรับสินค้าคืนในนโยบายการคืนสินค้า ผู้ซื้อจะต้องสามารถคืนสินค้าได้ภายในระยะเวลา 1 เดือนหรือยาวกว่านั้นหลังจากได้รับสินค้า
3. ต้องระบุที่อยู่ในการส่งสินค้าคืนอย่างชัดเจน รวมถึงให้ข้อมูลผู้ขายด้วย (ไม่สามารถใส่หมายเลขโทรศัพท์ได้)
4. การส่งสินค้าคืน ผู้ขายสามารถเลือกดังนี้ 
      A หากราคาสินค้าไม่เกิน 40 ยูโร ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้ออกค่าส่งสินค้าคืน หากสินค้ามีราคาสูงกว่า      40 ยูโร ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ออกค่าส่งสินค้าคืน 
      B ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งสินค้าคืนทุกกรณี

ฟีเจอร์ใหม่ในหน้ารายการสินค้า
นโยบายนี้จะมีผลตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน โดยในเว็บไซต์อีเบย์เยอรมันจะแสดงตัวเลือกให้คุณสามารถตั้งระยะเวลาการรับคืนสินค้าและข้อตกลงเรื่องการส่งสินค้า งปรากฏอยู่ในด้านล่าง

ในส่วนนโยบายการรับคืนสินค้า
คุณสามารถเลือก 14 วัน (14 Tage) หรือ 1 เดือน (1 Monat)


ในส่วนข้อตกลงเรืองค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืน 
คุณสามารถเลือกระหว่าง 
ตัวเลือก 1: (Verkäufer trägt die Rücksendekosten): ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าส่งสินค้าทั้งหมด 
ตัวเลือก 2: ((Käufer) หากสินค้ามีราคาไม่เกิน 40 ยูโร ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้ออกค่าส่งสินค้าคืน แต่หากสินค้ามีราคาสูงกว่า 40 ยูโร ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าส่งสินค้าคืนให้ 

* อย่าเลือกข้อ 3 (“Rückgaberecht”)

การละเมิดนโยบาย
ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป ข้อความที่ไม่เป็นไปตามนโยบายนี้จะไม่สามารถโพสต์ขึ้นบนเว็บไซต์อีเบย์เยอรมันได้ หรือว่าต้องถูกลบออกไป กรุณาปรับเปลี่ยนข้อกำหนดที่ขึ้นอยู่บนเว็บไซต์อีเบย์เยอรมันโดยทันที 


 

Return policy in German

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen / einem Monat ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder – wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird – auch durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache.

Der Widerruf ist zu richten an:

[Name/Firma] Musterhändler GmbH
[Angaben zum gesetzlichen Vertreter] Geschäftsführer: Max Mustermann
[ladungsfähige Anschrift (kein Postfach!)] Kommerzallee 1a, 12345 Musterhausen
[E-Mail-Adresse] max.mustermann@xyz.de
[ggf. Faxnummer] Fax 01234 / 567.890
[keine Telefonnummer!]


Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung müssen Sie keinen Wertersatz leisten. Wertersatz für gezogene Nutzungen müssen Sie nur leisten, soweit Sie die Ware in einer Art und Weise genutzt haben, die über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter "Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise" versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist.

Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. 

Option A: Sie haben die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. 

Option B: Die Rücksendung ist für sie kostenfrei.

Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.

Ende der Widerrufsbelehrung