เว็บที่เกี่ยวข้อง: สหรัฐ | อังกฤษ | ฝรั่งเศส | ออสเตรเลีย | ไทย

ปัญหาเว็บไซต์อีเบย์ใช้งานไม่ได้ในวันที่ 23 สิงหาคม

 เรียนท่านผู้ขาย
 
จากการปรับปรุงระบบของอีเบย์ในช่วงวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม ซึ่งส่งผลให้เว็บไซต์อีเบย์หลายประเทศ รวมถึงเครื่องมือบางอย่างใช้งานไม่ได้ชั่วคราวนั้น ขณะนี้ อีเบย์ได้ทำการปรับปรุงระบบเสร็จสมบูรณ์แล้วและเรากำลังวางมาตรการเพื่อไม่ให้เกิดการขาดช่วงในการใช้งานเป็นระยะเวลานานเช่นนี้อีกในอนาคต และโปรดมั่นใจได้ว่าการปรับปรุงดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในข้อมูลการใช้งานใดๆของผู้ใช้อีเบย์
 
ผู้ขายที่ได้รับผลกระทบจากช่วงปรับปรุงนั้น จะได้รับการคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองผู้ขายในกรณีที่เว็บไซต์ใช้งานไม่ได้ และเราจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเครดิตเงินค่าธรรมเนียมบางอย่างซึ่งเกิดขึ้นกับรายการสินค้าที่ได้รับผลกระทบคืนในไม่กี่วันข้างหน้านี้ 
 
เราต้องขออภัยเป็นอย่างสูงที่ในช่วงเวลาดังกล่าว อีเบย์ไม่สามารถให้บริการอย่างดีที่สุดตามความคาดหวังของผู้ใช้งานได้