เว็บที่เกี่ยวข้อง: สหรัฐ

อีเบย์ปรับนโยบาย feedback เพื่อช่วยให้ผู้ขายขยายตลาดไปยังรัสเซียและบราซิลง่ายขึ้น

 เนื่องจากา ผู้ขายที่ส่งสินค้าไปยังประเทศรัสเซียและบราซิล บางท่านประสบปัญหาความล่าช้าอันเนื่องมาจากระบบศุลกากร ทั้งที่มีกำลังซื้อในประเทศดังกล่าว เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นอีเบย์จึงปรับนโยบายการให้คะแนน feedback เพื่อช่วยให้ผู้ขายสามารถขยายตลาดไปยังประเทศรัสเซียและบราซิลได้ง่ายขึ้น 

อีเบย์จะลบหรือเปลี่ยนคะแนน feedback หรือความเห็นของผู้ซื้อให้ได้ ในกรณีดังนี้

1. ผู้ซื้อนั้นอยู่ในประเทศรัสเซียหรือบราซิล และ 
2.ได้เปิดเคสอย่างถูกต้องตามนโยบายการคุ้มครองผู้ซื้อของอีเบย์ และ
3. ให้คะแนน feedback เป็น Negative หรือ Neutral  หรือให้คะแนน DSR ในหมวดระยะเวลาในการส่งสินค้า (Shipping time) ในระดับต่ำ หรือเปิดเคสว่าไม่ได้รับสินค้า  
4. ผู้ขายได้คืนเงินให้ผู้ซื้อหรือผู้ซื้อยินยอมปิดเคสดังกล่าว


ดูข้อมูลเพิมเติมได้ ที่นี่