เว็บที่เกี่ยวข้อง:

ตรวจสอบรูปภาพให้เป็นไปตามเงื่อนไขของอีเบย์

เรียนท่านผู้ขาย 

เนื่องจากในวันที่ 1 กรกฏาคม 2556 ที่จะถึงนี้ นโยบายใหม่ในการลงรูปภาพบนอีเบย์จะเริ่มมีผลบังคับใช้ ดังนี้ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า รูปภาพแรกในรายการสินค้าของคุณเป็นไปตามนโยบาย ดังนี้ 

- มีความยาวด้านที่ยาวที่สุด ไม่ต่ากว่า 500 pixel
- เป็นภาพสินค้าของคุณเอง (นอกจากเป็นสินค้าพวกหนังสือ ภาพยนตร์ วิดิโอเกม ที่สามารถใช้สินค้าในคลังภาพของอีเบย์ได้)
- ไม่สามารถใส่ข้อความ กรอบ หรือภาพกราฟฟิคในภาพได้ 

หากท่านต้องการตรวจสอบว่าภาพในรายการขายใด มีขนาดต่ำกว่าที่อีเบย์กำหนดไว้บ้าง สามารถเข้าไปดูได้ที่ http://www.isdntek.com/ebaytools/ListingPhotoSizes.htm  ซึ่งเป็น thrid party's tool * ซึ่งผู้พัฒนาออกแบบให้แสดงความละเอียดของภาพ และไฮไลท์ภาพที่มีขนาดต่ำกว่าข้อบังคับของอีเบย์ *


หมายเหตุ: เป็น tool ซึ่งพัฒนาโดยบุคคลภายนอก ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ขาย ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอีเบย์