เว็บที่เกี่ยวข้อง:

เพลิงไหม้ที่ไปรษณีย์รัสเซียอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการส่งสินค้า

 เรียนท่านผู้ขาย 

เนื่องจากเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคมที่ผ่านมาได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นที่บริเวณอาคารที่ทำการไปรณีย์รัสเซีย ทำให้ server ของที่ทำการถูกเพลิงไหม้เสียหายและใช้การไม่ได้ทั้งหมด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการรับส่ง และคัดแยกสินค้าจากต่างประเทศ (จดหมาย พัสดุ และ EMS) และบริการตรวจสอบสถานะพัสดุต้องหยุดชะงักทั้งหมด 

ดังนั้น หากท่านขายสินค้าไปยังประเทศรัสเซีย กรุณาชี้แจงให้ผู้ซื้อทราบใน Description ของรายการขายให้เห็นได้ชัดเจน และหากมีการส่งสินค้าไปยังประเทศรัสเซียเมื่อเร็วๆนี้ กรุณาติดต่อผู้ซื้อในทันที เพื่อแจ้งให้ทราบว่าการจัดส่งสินค้าจะล่าช้าออกไป 

ขอแสดงความนับถือ 

ทีมงานอีเบย์