เว็บที่เกี่ยวข้อง:

ความล่าช้าในการส่งสินค้าถึงผู้ซื้อในรัสเซีย

 เรียนท่านผู้ขาย  
 
ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายนเป็นต้นมา  ได้เกิดความล่าช้าในการจัดส่งสินค้าไปถึงผู้รับในรัสเซียเนื่องจากไปษณีย์รัสเซียไม่สามารถระบายสินค้าได้ทัน ดังนั้นหากผู้ขายได้ขายสินค้าไปยังประเทศรัสเซีย คุณควรติดต่อสื่อสารกับผู้ซื้ออย่างสม่ำเสมอเพื่อแจ้งให้ผู้ซื้อทราบถึงสถานการณ์ดังกล่าว รวมถึงขึ้นประกาศให้ผู้ซื้อทราบอย่างชัดเจนในส่วน Description ของรายการสินค้า และระบุในข้อความอีเมล์ซึ่งจะถูกส่งไปถึงผู้ซื้อเมื่อคุณเลือก Mark as shipped ด้วย 


ทีมงานอีเบย์