เว็บที่เกี่ยวข้อง: สหรัฐ | อังกฤษ

อัพเดทนโยบายคุ้มครองผู้ซื้อ

เรียนผู้ขายทุกท่าน

เราขอแจ้งให้ทราบถึงการอัพเดทรายละเอียดในนโยบายการคุ้มครองผู้ซื้อของอีเบย์บน eBay.com และนโยบายการคุ้มครองผู้ซื้อบนอีเบย์ของ eBay.co.uk. การอัพเดทนี้จะมีผลบน eBay.co.uk   ในวันที่ 12 มีนาคม 2556 และบน eBay.com ในวันที่ 9 เมษายน 2556

ข้อสรุปการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้


การสื่อสารระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เราจะได้ปรับเปลี่ยนเพื่อให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้มีโอกาสติดต่อกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อมีปัญหาในการซื้อขาย ผู้ซื้อจะต้องติดต่อผู้ขายผ่าน ศูนย์การแก้ไขปัญหา (Resolution Center) และรอระยะหนึ่งตามที่ระบุไว้ในศูนย์การแก้ไขปัญหานั้น ก่อนที่จะขอให้อีเบย์พิจารณาและแก้ปัญหานั้น การติดต่อของผู้ซื้อในประเด็นว่ายังไม่ได้รับสินค้า และสินค้าไม่ตรงตามคำบรรยายอย่างชัดเจนนั้นจะถูกรวบรวมเก็บไว้ในศูนย์การแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดทางแก้ที่มีประสิทธิภาพที่สุด


อัพเดทคะแนนผลการดำเนินงานของผู้ขาย เคสที่ถูกเปิดจะไม่ถูกนับรวมเข้าในคะแนนผลการดำเนินงานอีกต่อไป มีเพียงเคสที่ไม่ได้รับการแก้ปัญหาที่เป็นไปตามนโยบายของอีเบย์ (unresolved eligible case) ที่ถูกส่งต่อให้อีเบย์พิจารณาตัดสินใจเท่านั้น ที่จะถูกนับรวมอยู่ในคะแนนผลการดำเนินงานของผู้ขาย

ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบัญชี PayPal  เราได้อัพเดทนโยบายในเรื่องการดึงเงินจากบัญชี PayPal ของผู้ขายเป็นสกุเงินอื่นนอกจากที่ใช้ในการซื้อขายสินค้านั้นในกรณีที่ผู้ขายไม่มีเงินในสกุลนั้นเหลือ

ส่วนในการอัพเดทครั้งก่อนหน้านี้ การเปลี่ยนแปลงอื่นๆได้เริ่มมีผลแล้วเพื่อให้นโยบายการคุ้มครองผู้ซื้อของอีเบย์สอดคล้องกับสินค้าและบริการของเรา เราขอแนะนำให้ผู้ขายอ่านนโยบายการคุ้มครองผู้ซื้อ เพื่อทำความคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว


คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆเพื่อตกลงยอมรับนโยบายการคุ้มครองผู้ซื้อที่อัพเดทใหม่นี้ หากคุณเลือกไม่ยอมรับเงื่อนไขใหม่ คุณจะต้องหยุดการลงขายสินค้าเพิ่มบน eBay.com และ eBay.co.uk และระงับรายการขายที่มีบริการส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ


ขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งในชุมชนอีเบย์
ขอแสดงความนับถือ
อีเบย์