เว็บที่เกี่ยวข้อง:

ปรับแต่งหน้าแรกของอีเบย์ให้เป็นแบบเฉพาะของคุณ

เปลี่ยนหน้าแรกของอีเบย์ให้เป็นแบบเฉพาะสำหรับคุณ ปรับแต่งหน้าแรกโดยสร้าง Custom Feed เพื่อให้แสดงเฉพาะรายการสินค้าทึ่คุณสนใจ จากกว่า 400 ล้านรายการขายบนอีเบย์ เราทราบนี้ว่าผู้ซื้อและผู้ขายที่ต้องการติดตามเทรนด์และราคาตลาดของสินค้าประเภทที่คุณขายต้องการประสบการณ์ในการใช้งานแบบเฉพาะตัวขึ้น


อ่านต่อ >> http://announcements.ebay.com/2013/02/a-new-personalized-way-to-connect-to-the-things-you-love-is-here/