เว็บที่เกี่ยวข้อง:

อัพเดท: ยกเลิก Gallery Featured บน eBay.com.au


อัพเดท: ยกเลิก Gallery Featured บน eBay.com.au

ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา เราประกาศว่าจะยกเลิกคุณสมบัติอัพเกรดรายการขายจำนวนหนึ่งตามความเห็นที่ได้รับจากผู้ซื้อและผู้ขาย เราจึงอยากแจ้งให้คุณทราบว่า เรายกเลิกคุณสมบัติ รูปสินค้านำเสนอ (Gallery Featured) แล้ว

มีผู้ขายจำนวนไม่มากนักที่ใช้ รูปสินค้านำเสนอ (Gallery Featured) ในช่วงวันที่ 30 เดือนตุลาคม ถึง วันที่ 10 พฤศจิกายน นี่คือช่วงเวลาที่เรายกเลิกคุณสมบัตินี้จากเว็บไซต์ ผู้ขายที่ได้รับผลกระทบทุกรายจะได้รับเครดิตคืนสำหรับค่าธรรมเนียม รูปสินค้านำเสนอ (Gallery Featured) ระหว่างรายการขายที่มีผลในช่วงเวลาดังกล่าว

เครดิตจะไปปรากฏในบัญชีของผู้ขายเป็น “เครดิตรายการขาย รูปสินค้านำเสนอ (Gallery Featured)”

เราต้องขออภัยสำหรับความไม่สะดวกและความสับสนใดๆที่อาจเกิดขึ้นได้