เว็บที่เกี่ยวข้อง:

การเปลี่ยนแปลงวิธีแสดงรูปภาพของรายการขายที่มีหลายตัวเลือก (Mulivariation)

ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เราประกาศปรับปรุงรายการขายที่มีหลายตัวเลือก รวมทั้งการปรับแต่งให้แสดงผลรูปภาพของรายการขายให้ผู้ซื้อเห็นในผลลัพธ์การค้นหาด้วย เราตระหนักดีว่าวิธีการแบบนี้ส่งผลกระทบต่อผู้ซื้อ รวมทั้งส่งผลกระทบโดยรวมต่อการค้นหาโดยใช้ตัวกรองสีด้วย

เมื่อมีความเห็นในลักษณะดังกล่าวส่งเข้ามา เราจึงตัดสินใจเปลี่ยนกลับไปใช้ “รูปภาพที่ใช้ร่วมกัน” หลักในหน้าผลลัพธ์การค้นหาสำหรับการค้นหาทั่วไปทั้งหมดในสินค้าทุกหมวด รูปแบบใหม่จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 5 เดือนธันวาคมเป็นต้นไป แต่เรายังคงใช้รูปภาพตัวแปรสีสำหรับการค้นหาที่เกี่ยวข้องกับสีต่อไป

ส่วนคุณสมบัติใหม่อื่นๆที่เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม (อาทิความสามารถในการเพิ่มและเปลี่ยนชื่อตัวเลือกและการเพิ่มรูปภาพที่ทำได้ง่ายขึ้น) ในตอนนี้เริ่มเข้าที่แล้ว รวมทั้งเครื่องมือที่ชื่อ Multi Variation Merger (เครื่องมือรวมรายการขายหลายตัวเลือก) เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณรวมรายการขายจำนวนมากในหมวด เสื้อผ้า รองเท้า และเครื่องประดับ เพื่อสร้างรายการขายที่มีหลายตัวเลือกขึ้นมา ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสของสินค้าที่จะไปปรากฏในผลลัพธ์การค้นหา

ขอขอบคุณข้อคิดเห็นต่างๆ และเราหวังว่าคุณจะลงขายสินค้าแบบหลายตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นต่อไป