เว็บที่เกี่ยวข้อง: ออสเตรเลีย

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงผู้ใช้และนโยบายปกปิดข้อมูลส่วนตัวของอีเบย์

 eBay International A.G. ได้ทำการปรับปรุงข้อตกลงผู้ใช้และนโยบายปกปิดข้อมูลส่วนตัวของอีเบย์แล้ว


ข้อตกลงผู้ใช้และนโยบายปกปิดข้อมูลส่วนตัวของอีเบย์คือสัญญาสำคัญระหว่างอีเบย์และสมาชิก รวมทั้งยังช่วยสนับสนุนการค้าขายอย่างปลอดภัยในอีเบย์ด้วย สิ่งที่มีความสำคัญก็คือข้อตกลงนี้ต้องมีเนื้อหาล่าสุดและถูกต้องอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้เราจึงจำเป็นต้องปรับปรุงข้อตกลงเป็นครั้งคา


มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้าง
?

มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในข้อตกลงผู้ใช้และนโยบายปกปิดข้อมูลส่วนตัวของอีเบย์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดตั้งเป้าไปที่การทำให้สมาชิกทราบและเข้าใจสิทธิ์และความรับผิดชอบในการใช้อีเบย์


การเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย:


การใช้ภาษาที่ชัดเจนและแม่นยำมากขึ้น

เงื่อนไขที่เรียบง่าย

การทำงานที่สอดคล้องกันทั่วโลกร่วมกับไซต์อีเบย์ประเทศต่างๆ

ปรับปรุงนโยบายปกปิดข้อมูลส่วนตัวและนโยบาย cookies  

คุณสามารถสละเวลาทบทวนข้อตกลงผู้ใช้และนโยบายปกปิดข้อมูลส่วนตัว (รวมทั้งนโยบายคุกกี้) ที่มีอยู่ในปัจจุบันและการปรับปรุงนโยบายใหม่ทั้งสองชนิดอย่างรอบคอบเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับสิทธิและความรับผิดชอบของอีเบย์รวมทั้งของคุณเองข้อตกลงผู้ใช้และนโยบายปกปิดข้อมูลส่วนตัวรุ่นแก้ไขจะเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่?

ข้อตกลงผู้ใช้และนโยบายปกปิดข้อมูลส่วนตัว (รวมทั้งนโยบายคุกกี้) จะมีผลบังคับใช้ในวันอังคารที่ 12 เดือนธันวาคม 2012

ฉันต้องทำอย่างไร?

ถ้าหากคุณยอมรับข้อตกลงผู้ใช้และนโยบายปกปิดข้อมูลส่วนตัวหลังจากที่เริ่มมีผลบังคับใช้แล้ว คุณไม่จำเป็นต้องทำอะไร อย่างไรก็ตาม ถ้าหากคุณไม่ต้องการยอมรับข้อตกลงผู้ใช้และนโยบายปกปิดข้อมูลส่วนตัวรุ่นแก้ไข คุณอาจยกเลิกการลงทะเบียนกับอีเบย์ได้โดยติดต่อแผนกบริการลูกค้า

สมาชิกที่ลงทะเบียนหลังจากวันที่ 12 เดือนธันวาคม 2012 จะมีผลผูกพันตามข้อตกลงผู้ใช้และนโยบายปกปิดข้อมูลส่วนตัวรุ่นแก้ไขใหม่นับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียน