เว็บที่เกี่ยวข้อง:

ใหม่ เครื่องมือ Multi Variation Merger toolเริ่มให้บริการแล้ว

 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้ขายสินค้าในหมวดแฟชันจะสามารถใช้เครื่องมือ Multi Variation Merger เพื่อสร้างรายการขายที่มีหลายตัวเลือกใหม่ในการลงขายรายการเดียวกันได้ 


รายการขายที่มีหลายตัวเลือกคือรูปแบบหลักสำหรับผู้ขายสินค้าแฟชัน เนื่องจากช่วยลดต้นทุน ประหยัดเวลา และเพิ่มยอดขาย การใช้เครื่องมือ Multi Variation Merger ใหม่จะช่วยรักษาคะแนนผลลัพธ์ ตรงตามความต้องการ ที่เกี่ยวข้องกับรายการสินค้ายอดนิยมแต่ละรายการของคุณเอาไว้ และทำให้ผู้ซื้อมองเห็นสินค้าอื่นๆของคุณมากขึ้น แม้สินค้าอื่นๆ เหล่านี้อาจขายได้ไม่ดีนักในอดีตก็ตาม นอกจากนั้น คุณยังสามารถบริหารจัดการรายการสินค้าที่มีหลายตัวเลือกได้ง่ายขึ้น บวกกับการช่วยคุณประหยัดเงินโดยคุณจะเสียค่าธรรมเนียมลงขายต่อรายการขายที่มีหลายตัวเลือกเพียงรายการเดียว ไม่ใช่เสียค่าธรรมเนียมสำหรับตัวเลือกแต่ละชนิด   

เครื่องมือ Multi Variation Merger ช่วยให้คุณรวมรายการขายหลายรายการเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างรายการขายที่มีหลายตัวเลือกเพียงรายการเดียวได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยใช้ 3 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

คุณสามารถ: 

1. เลือกรายการขายที่ต้องการรวมเข้าด้วยกัน
2. ทบทวนและแก้ไขรายการขายที่มีหลายตัวเลือกใหม่
3. รวมเข้าด้วยกัน: ทำให้ผู้ซื้อมองเห็นรายการขายที่มีหลายตัวเลือกใหม่


เข้าไปใน My eBay เพื่อทดสอบเครื่องมือ Multi Variation Merger


ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการขายที่มีหลายตัวเลือก และวิธีการใช้เครื่องมือ Multi Variation Merger ได้ที่นี่ นอกจากนั้น คุณยังสามารถเสนอแนะความคิดเห็นให้เราทราบจากหน้าของเครื่องมือนี้ก็ได้


*หมายเหตุ: เครื่องมือ Multi Variation Merger มีให้สำหรับผู้ลงทะเบียนในไซต์สหรัฐเท่านั้น