เว็บที่เกี่ยวข้อง:

การติดต่อสื่อสารกับสหรัฐอาจล่าช้าเนื่องจากพายุเฮอร์ริเคน

เหตุกระทบจากพายุ Sandy ทำให้การติดต่อสื่อสาร ไฟฟ้าและการคมนาคมหยุดชะงักไปทั่วเขตแอตแลนติกกลางและแถบตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐ โดยมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ดังต่อไปนี้

 - Virginia
 - Maryland
 - Washington DC
 - Delaware
 - New Jersey
 - New York
 - Pennsylvania
 - West Virginia
 - Connecticut
 - Rhode Island
 - Massachusetts
 - Vermont
 - New Hampshire
 - Maine


หากคุณมีกิจกรรมการซื้อขายกับผู้ซ้อหรือผู้ขายในเขตดังกล่าว โปรดทราบว่าพวกเขาอาจติดต่อหรือรับ-ส่งของกับคุณได้ช้ากว่าเดิม อีเบย์ขอความกรุณาให้คุณอดทนรอและพิจารณาให้คะแนน feedback อย่างยุติธรรมเมื่อสินค้านั้นมาถึงแล้ว