เว็บที่เกี่ยวข้อง:

สภาพอากาศในจีนส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่ Customer Support ลดลง

เรียนท่านผู้ขาย

เนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายในเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นที่ทำการของเจ้าหน้าที่ Customer Service ที่ให้บริการผู้ใช้ในเอเชียอาคเนย์ รวมทั้งประเทศไทย ส่งผลต่อการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจทำให้มีเจ้าหน้าที่ให้บริการน้อยลง จึงทำให้ผู้ใช้อาจต้องรอสาย หรือรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่นานขึ้น

อีเบย์ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้