เว็บที่เกี่ยวข้อง:

สินค้าที่นำเข้าบราซิลต้องใช้เวลานานกว่าปกติ

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา การประท้วงของศุลกากรของบราซิลที่ยังหาข้อยุติไม่ได้ส่งผลทำให้สินค้าที่นำเข้าบราซิลต้องใช้เวลานานกว่าปกติ อีเบย์ได้ทำการติดต่อผู้ซื้อและผู้ขายที่ได้รับผลกระทบจากการประท้วงในครั้งนี้ เพื่อแจ้งพวกเขารับทราบสถานการณ์แล้ว รวมทั้งยังได้แนะนำขั้นตอนที่ควรปฏิบัติในระยะต่อไปด้วย ถ้าหากคุณเกี่ยวข้องกับการติดต่อซื้อขายระหว่างประเทศของอีเบย์ในภูมิภาคนี้ เราใคร่ขอให้คุณมีความอดทนกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งตลอดระยะเวลาการทำรายการซื้อขายและการให้คะแนนแต้มความเห็นหลังจากที่ได้รับสินค้าแล้ว

ผู้ขายโปรดทราบ: เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าของคุณผ่านพิธีการศุลกากรอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณนำเอาข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งสินค้าระหว่างประเทศและขั้นตอนศุลกากรไปใช้แล้ว