เว็บที่เกี่ยวข้อง:

โปรโมชั่นส่งสินค้าสำหรับผู้ขายในไทย

Promotion
เรียนท่านผู้ขาย
เราทราบดีว่า การส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อที่อยู่ต่างประเทศนั้น เป็นปัจจัยสำคัญต่อการทำธุรกิจบนอีเบย์เป็นอย่างยิ่ง บริการและค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้า เป็นสิ่งที่ผู้ซื้อมักคำนึงถึงและ ช่วยให้ผู้ขายสามารถแข่งขันกับผู้ขายรายอื่นๆได้ ดังนั้นอีเบย์ประเทศไทย ร่วมกับผู้ให้บริการส่งสินค้าระหว่างประเทศหลายราย ในการเสนอบริการที่มีประสิทธิภาพ และมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งมีผู้ให้บริการหลายบริษัทตอ บรับและให้ข้อเสนอพิเศษแก่ผู้ขายอีเบย์ ดังรายละเอียดด้านล่างนี้ ผู้ขายสามารถพิจารณาเลือกใช้บริการที่เหมาะสมกับความต้องการในการส่งสิน ค้าไปยังผู้ซื้อของตน

หากท่านต้องการทราบข้อมูลบริการของผู้ขายแต่ละรายสามารถเข้าไปฟัง
บันทึกการสัมมนาเรื่อง การส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ หรือดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา

ผู้ให้บริการส่งสินค้าที่่เสนอโปรโมชั่นให้ผู้ขายในประเทศไทย


DHL DHL Global Mail ดูรายละเอียด
Quantium Quantium Solutions ดูรายละเอียด
 
DHL Global Mail

ผู้ที่มีสิทธิ์รับโปรโมชั่น: ผู้ขายอีเบย์ในประเทศไทยทั้งหมด
ระยะเวลาอัตราโปรโมชั่น: 1 พค. – 31 ธค. 2555
โปรโมชั่น: ส่วนลด 25% + ค่าลงทะเบียน 90 บาท

ประเทศปลายทาง เยอรมัน ฝรั่งเศส สเปน อังกฤษ
  Priority
20 กรัมแรก 14.51
20 กรัมต่อไป 9.07
เปรียบเทียบราคา ราคา ลงทะเบียน (บาท) ภาษีมูลค่าเพิ่ม
น้ำหนัก (กรัม) DHL 90 7%
100 50.78 140.78 150.63
200 96.11 186.11 199.14
300 141.45 231.45 247.65

อัตราปกติ


ประเทศปลายทาง เยอรมัน ฝรั่งเศส สเปน อังกฤษ
  Priority
20 กรัมแรก 19.34
20 กรัมต่อไป 12.09
เปรียบเทียบราคา ราคา ลงทะเบียน (บาท) ภาษีมูลค่าเพิ่ม
น้ำหนัก (กรัม) DHL 90 7%
100 67.70 177.70 190.14
200 128.15 238.15 254.82
300 188.60 298.60 319.50
1 Customer Service: 02-345-5454
1 Sales: คุณมาร์ค 089-944-4385, mark.sanguansataya@dhl.com
1 Sales: คุณวนิดา 083-833-9293, Vanida.pipaksamut@dhl.com
1 จันทร์ – ศุกร์, 9.00 – 17.00
 
Quantium Solutions

ผู้ที่มีสิทธิ์รับโปรโมชั่น: ผู้ขายอีเบย์ในประเทศไทยทั้งหมด
ระยะเวลาอัตราโปรโมชั่น: 1 กรกฏาคม – 31 ธันวาคม 2555
โปรโมชั่น: ส่วนลดพิเศษทุกประเทศทั่วโลก

1 ฟรี บริการรับสินค้าจากผู้ส่งภายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1 Account Manager บริการผู้ขายเป็นรายบุคคล
1 ฟรี ซอฟท์แวร์สำหรับออก lable, รายงานผล และอื่นๆ
1 ได้รับ tracking number ในทันที

 

ตัวอย่างค่าบริการ USA Registered Post


น้ำหนักพัสดุ (กรัม) ราคา
80 101.00
300 194.50
1000 492.00
1500 704.50
2000 917.00

ตัวอย่างค่าบริการ Autralia Registered Post

น้ำหนักพัสดุ (กรัม) ราคา
80 97.40
300 186.50
1000 470.00
1500 672.50
2000 875.00
1 มีกรุณาติดต่อแผนก Customer Service ที่หมายเลข02 712 3838 และระบุว่าคุณเป็นผู้ขายอีเบย์ เพื่อรับอัตราค่าธรรมเนียมการส่งสินค้าไปยังทุกประเทศทั่วโลก ในราคาลดพิเศษ
1 มีค่าลงทะเบียน 60 บาท
1 ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%