เว็บที่เกี่ยวข้อง:

เลื่อนวันการเริ่มข้อกำหนดให้ผู้ขาย top-rated ต้องอัพโหลด tracking number

ตามที่เราได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของการเป็นผู้ขายระดับ eBay Top-rated อีเบย์ได้ทราบจากผู้ขายระดับ Top-rated seller เป็นจำนวนมากว่าผู้ขายต้องการเวลามากขึ้น ในการปรับปรุงรายการขายในส่วนของการอัพโหลด tracking number ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ใน Handling Time เป็นอัตราไม่ต่ำกว่า 90%ของการส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อในสหรัฐ ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานใหม่นั้น อีเบย์เข้าใจความกังวลของผู้ขายและเราได้พิจารณาเลื่อนวันที่ข้อกำหนดนี้จะมีผลออกไป เพื่อให้ผู้ขายมีเวลาเตรียมตัวมากขึ้น

อีเบย์ได้เลื่อนวันเริ่มใช้ข้อกำหนดที่ระบุให้ผู้ขายที่เป็น Top-rated seller จะต้องอัพโหลด tracking number ออกไปอีก 1 เดือนและข้อกำหนดดังกล่าวจะมีผลกับสถานการณ์เป็นผู้ขายระดับ Top-rated seller ในวันที่ 1 มิถุนายน (จากเดิมที่กำหนดไว้ในวันที่ 1 พฤษภาคม)

ดังนั้น ในการประเมินสถานะ Top-rated sellers ในรอบวันที่ 20 มิถุนายนนี้ ข้อกำหนดในส่วนของ Tracking number จะไม่ถูกนำมาพิจารณาด้วย โดยเราจะพิจารณาจากข้อกำหนดดังต่อไปนี้แทน

  • มีคะแนน DSR ระดับต่ำ ไม่เกิน 0.5%
  • มีเคสถูกเปิดภายใต้นโยบายการคุ้มครองของอีเบย์และเพย์พาลไม่เกิน 0.5%
  • มีเคสที่แก้ไขไม่ได้ที่ถูกเปิดตามนโยบายคุ้มครองของอีเบย์และเพย์พาลไม่เกิน 0.3%
  • มีคะแนน feedback ไม่น้อยกว่า 98%
  • ขายได้อย่างต่ำ 1000 เหรียญสหรัฐต่อปีและมีจำนวน รายการที่ขายได้ (transaction) อย่างต่ำ 100 รายการในรอบ 12 เดือน

ทั้งนี้ อีเบย์ยังคงให้ความสำคัญกับการทำให้ผู้ซื้อมีประสบการณ์ที่ดีในการซื้อสินค้าของคุณบนอีเบย์ ซึ่งรวมถึงการยืนยันว่าสินค้าได้ถูกส่งออกไปโดยมีการลงทะเบียนและมีเลข tracking numberสำหรับใช้ติดตามสถานะพัสดุ ดังนั้น ตั้งแต่รอบการประเมินที่ 20 กรกฏาเป็นต้นไป การพิจารณาสถานะ Top-rated seller จะพิจารณาจากข้อกำหนดใหม่ที่ระบุให้ผู้ขายอัพโหลด tracking number ภายในระยะเวลาที่คุณกำหนดไว้ในส่วน Handling time ในอัตราไม่ต่ำกว่า 90% ของรายการขายที่ต้องส่งสินค้าไปให้ผู้ซื้อที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา

 

  • การประเมินในรอบเดือนกรกฎาคมจะพิจารณาจากรายการขายตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน ว่าคุณมีผลการดำเนินงานตามมาตรฐานหรือไม่
  • การประเมินในรอบเดือนสิงหาคม จะพิจารณาจากช่วงวันที่ 1มิถุนายน -31 กรกฎาคม
  • การประเมินในรอบเดือนกันยายน จะพิจารณาจากช่วงวันที่ 1มิถุนายน –31สิงหาคม
  • หลังจากนั้น เราจะพิจารณาอัตราการอัพโหลด tracking number จากการขายในช่วง 3 เดือนย้อนหลัง

นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนเป็นต้นไป มีเพียงผู้ขายระดับTop-rated seller ทียอมรับการคืนสินค้าภายในระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 14 วันและมีตัวเลือกการคืนเงิน รวมถึงระบุ handling time เป็น 1 วันเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียม Final Value Fee 20% และแสดงผลรายการสินค้าในระดับที่ดีขึ้นในหน้าผลการค้นหาสินค้าที่ลงขายแบบ Fixed Price ข้อกำหนดนี้ ยังคงเริ่มมีผลในวันเดิมที่เราได้แจ้งไว้แต่ต้น

อีเบย์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าผู้ขายจำนวนมากได้ปรับรายการขายให้เป็นไปตามข้อกำหนดใหม่และให้บริการที่ดีเยี่ยมตามที่ผู้ซื้อคาดหวัง ซึ่งรวมถึงการอัพโหลด tracking ด้วย อีเบย์ขอขอบคุณที่ผู้ขายดำเนินการตามข้อกำหนดใหม่อย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะมีรายการขายที่ต้องปรับเป็นจำนวนมาก และเราหวังว่าจะได้เห็นผู้ขายระดับ Top-rated seller เพิ่มมากขึ้นในเดือนต่อๆไป

ไมเคิล โจนส์
รองประธาน
แผนก Merchant Development