เว็บที่เกี่ยวข้อง:

ปรับค่าธรรมเนียม Final Value Fee สำหรับผู้ขายใน ebay.co.uk

ในวันที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2555 ค่าธรรมเนียมเมื่อขายของได้สูงสุดสำหรับผู้ขายทั่วไปจะเพิ่มจาก £40 ไปเป็น £75 โดยค่าธรรมเนียมเมื่อขายของได้แบบใหม่นี้จะมีผลกับรายการขายที่มียอดขายสูงกว่า £400 เท่านั้น

การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกับผู้ขายทั่วไปและจะมีผลกับสินค้าที่ลงขายตั้งแต่วันที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป ส่วนค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ขายเชิงธุรกิจจะยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ขายทั่วไปของอีเบย์ได้ที่นี่