เว็บที่เกี่ยวข้อง:

ผลกระทบการส่งสินค้าไปยังประเทศอังกฤษในช่วงโอลิมปิก

ในช่วงระหว่างกลางเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนกันยายน ลอนดอนจะเริ่มใช้ Olympic Road Network (ORN) restrictions (กฎจำกัดการใช้เครือข่ายถนนในช่วงโอลิมปิก) พื้นที่โดยรอบและพื้นที่อื่นๆซึ่งมีการจัดการแข่งขันอาจส่งผลต่อการจัดส่งพัสดุของคุณ นอกจากนั้นยังอาจมีการปิดกั้นการใช้ถนนในช่วงขบวนวิ่งคบเพลิงโอลิมปิกอีกด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของคุณ เราขอแนะนำให้คุณวางแผนล่วงหน้าโดยการเฝ้าติดตามและบริการจัดการระดับสินค้าในสต็อกให้ดี เพื่อจะได้หลีกเลี่ยงปัญหาการส่งพัสดุที่ล่าช้า

อัพเดทข่าวสารล่าสุด
Transport for London (TFL) (ระบบขนส่งของลอนดอน) คือเว็บไซต์ที่มีประโยชน์ซึ่งได้รวบรวมคำแนะนำสำหรับธุรกิจต่างๆเอาไว้ รวมทั้งรายละเอียดของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการส่งและรับสินค้าในช่วงโอลิมปิกเกม นอกจากนั้น TFL ยังจัดเวิร์กชอปสำหรับผู้ประกอบการขนส่งและลูกค้าเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นอีกด้วย บริษัทขนส่งส่วนใหญ่มีข้อมูลเกี่ยวกับแผนการในช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว (ดูรายละเอียดด้านล่าง)

บริหารจัดการความคาดหวังของผู้ซื้อ
ถ้าหากคุณมีโอกาสได้รับผลกระทบจากการปิดกั้นถนน เราขอแนะนำให้คุณแก้ไขรายการขายโดยระบุข้อความว่าอาจมีความล่าช้าในการจัดส่งสินค้าได้ ตัวอย่างของข้อความที่ใช้อาทิ เนื่องจากมีการปิดกั้นถนนในช่วงโอลิมปิก อาจมีความล่าช้าเกิดขึ้นกับการส่งสินค้าได้ โดยเราจะพยายามอย่างดีที่สุดและแจ้งข่าวสารให้คุณทราบอย่างต่อเนื่อง

เวลาในการส่งสินค้าและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ Detailed Seller Ratings
เราไม่ต้องการให้ผู้ขายได้รับผลกระทบที่ไม่เป็นธรรม อันเป็นผลมาจากการปิดกั้นถนนในครั้งนี้ ดังนั้นเราจะคอยเฝ้าติดตามการให้คะแนนหัวข้อระยะเวลาในการส่งสินค้าของ Detailed Seller Ratings (DSRs) สำหรับช่วงนี้โดยเฉพาะ และถ้าหากเราพบว่ามี DSRs ที่ได้คะแนนต่ำมีจำนวนเพิ่มขึ้นผิดปกติ อันเป็นผลมาจากกฎการปิดถนนนี้ เราจะทำการเปลี่ยน DSR ที่ได้คะแนนต่ำของรายการซื้อขายเหล่านี้ในภายหลังโดยอัตโนมัติ โดยการปรับเปลี่ยนคะแนนจะเกิดขึ้นก่อนถึงวงรอบการประเมินผลการดำเนินงานของคุณ

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงานอีเบย์